Stavbou nových varhan chceme přispět k věhlasu svatovítské katedrály a slavné hudební tradici našeho národa.
Kardinál Dominik Duka OP

Aktuality / Výpis kroniky

06/10/2016

Rektor Zima vyzval k příspěvku na varhany pro chrám sv. Víta

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dopisem vyzval členy akademické obce, aby přispěli na varhany pro katedrálu svatého Víta.

29/06/2016

Varhanní koncerty

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu pořádá již 6. ročník mezinárodního varhanního festivalu „Svatovítské varhanní večery“. Koncerty se konají každé úterý v měsíci červenci od 19.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Cyklus začíná 5. července 2016.

29/06/2016

Výrobce

Nadačnímu fondu se dosud podařilo díky sponzorským darům získat tolik peněz, že může odstartovat hlavní fázi projektu nových varhan pro katedrálu sv. Víta. Na úctě je v tuto chvíli téměř 14 a půl milionu korun. Nadační fond tedy připravuje zadávací dokumentaci, aby mohl přikročit k výběru výrobce varhan a mohla tak začít práce na jejich stavbě....

27/05/2016

Radio Proglas

27. května 2016 se o (nejen) novém katedrálním nástroji diskutovalo na vlnách Radia Proglas ve vysílání „Živě z Prahy“.

Nové varhany

Těžko bychom v naší zemi našli stavbu, která by se mohla rovnat katedrále sv. Víta. Svatovítská katedrála je duchovní institucí formující náš vztah ke Stvořiteli. Je prvním chrámem v zemi. Je to učebnice křesťanství, ale zároveň křižovatka, na níž se rozhodovalo o našich dějinách. Je jedním z největších uměleckých děl naší země, které na nepatrném prostoru soustřeďuje mnoho rovin v mnoha kontextech. Je očitým svědkem minulosti a utváření naší vlastní identity, ale zároveň živoucím organismem, který vznikal po víc jak půl tisíciletí a dodnes není dokončen.

Těžko si dnes představit Prahu bez siluety katedrály. A přesto tato silueta vlastně ještě nedávno vypadala jinak. Chyběla jí polovina, která byla dostavěna až v roce 1929. Metropolitní kostel je tak veliké dílo, že bude asi sotva někdy dokončeno, přesto dosud chybí něco velmi podstatného. Při dostavbě chrámu se totiž nedostávalo financí na to, aby mohl být na západním kůru vztyčen nový varhanní stroj. Bylo od té doby podniknuto několik pokusů. Všechny byly neúspěšné. Až dnes máme novou příležitost. Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména Otce vlasti Karla IV. a symbolicky katedrálu dokončili.

Varhany pro svou velkolepost nazývané královským nástrojem nejsou instrumentem pozemských králů, nýbrž hovoří hlasem Božím, který někdy jemně šeptá a naplňuje naši duši klidnou radostí a jindy zabouří, až nám mráz běhá po zádech. Jejich krása spočívá v tom, že přes svou monumentalitu plní slovo toho, který nepřišel proto, aby se mu sloužilo, nýbrž proto, aby sám sloužil. Každého, kdo poslouchá jejich hudbu, učí pokoře. Vede ho k umění naslouchat a cvičí ho ve schopnosti sladit krok s druhými při zpěvu a modlitbě. Varhany nás učí opravdovému vztahu k Bohu, ale i k druhému člověku. Proto chceme společným dílem přispět ke slávě Boží, věhlasu svatovítské katedrály a rozvoji slavné hudební tradice našeho národa.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Varhany pro katedrálu

Myšlenka postavení nových varhan však nezanikla, ale opakovaně se vynořovala, aby byla v důsledku nepříznivých celospolečenských událostí let válečných i v důsledku poválečného uspořadání odložena na časy příznivější.

Nový nástroj

Nový nástroj je svým způsobem svědectvím možnosti současné generace, jejich schopnosti, zkušenosti a znalosti odkázaných budoucím pokolením.

Sponzorství / Podpora

16%

Do dnešního dne se nám podařilo vybrat: 14 453 218,73 Kč

Děkujeme!

Staré varhany

Stávající varhany
Historie varhan v katedrále
Co jsou to varhany

Nadační fond / Kontakty

Nadační fond Svatovítské varhany vznikl dle zákona č. 227/1997 Sb. zápisem do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. N 1123, dne 19. března 2014.

Identifikační číslo nadačního fondu je 02794471.

Bankovní spojení nadačního fondu je 2109930876/2700.

Sídlo nadačního fondu: 119 02 Praha 1 – Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16

Účel nadačního fondu: pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu

 

Kontakt:
ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Předseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany
e-mail: pavek@svatovitskevarhany.com
telefon: +420 603 235 606

 

Členové správní rady:
ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Prof. JUDr. Jan Kříž
JUDr. Pavel Müller    
Ing. Robert Kolář    
Ing. Arch. Marek Štěpán

 

Členové dozorčí rady:
Prof. RNDr. Miroslav Vlček DrSc.
Mons. Michael Slavík ThD.
Mgr. Vojtěch Mátl
Mgr. Milan Norbert Badal OP
Ing. MgA. Pavel Farský