Dokončeme svatovítskou katedrálu,
symbol naší vlasti.

Přehrát video

Aktuality / Výpis kroniky

22/06/2017

KONCERT PRO VARHANY

Na pátek 27. října 2017 ve spolupráci s Akademií klasické hudby připravujeme benefiční koncert pro varhany, během něhož v katedrále sv. Víta vystoupí mj. Lucie Bílá a Karel Gott. Koncert bude v přímém přenosu vysílat Česká televize ve 20:00.

07/06/2017

PROBĚHLA PRVNÍ PLATBA FIRMĚ GRENZING

V těchto dnech Nadační fond Svatovítské varhany uhradil firmě Grenzing dle uzavřené smlouvy zálohu na nové varhany pro katedrálu sv. Víta ve výši 428.000 Euro, tedy podle aktuálního kurzu přibližně 11.300.000 korun.

31/05/2017

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE „MÁME VYBRÁNO“

30. května proběhlo v pražském klášteře dominikánů slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Máme vybráno“, kterou organizoval Institut pro památky a kulturu, o.p.s., a nad níž převzal záštitu ministr kultury Daniel Herman. V kategorii Cena redakce PROPAMÁTKY za rok 2017 se Nadační fond Svatovítské varhany umístil na 3. místě a ocenění převzal předseda správní rady nadačního fondu Ondřej Pávek. Ocenění.

02/05/2017

DAR RODINY SCHWARZENBERGŮ

Jeho Jasnost kníže Karel a Jeho Jasnost korunní princ Jan ze Schwarzenbergu vyslyšeli prosbu kardinála Duky, ve které se obracel na příslušníky starobylých českých rodů o pomoc se stavbou svatovítských varhan. Schwarzenberský rod se k této výzvě přihlásil a přispěl na varhany velkorysou částkou 3.000.000,- korun. Jsme potěšeni, že i tímto způsobem můžeme pánům ze Schwarzenbergu za jejich podporu poděkovat.

Nové varhany

Těžko bychom v naší zemi našli stavbu, která by se mohla rovnat katedrále sv. Víta. Svatovítská katedrála je duchovní institucí formující náš vztah ke Stvořiteli. Je prvním chrámem v zemi. Je to učebnice křesťanství, ale zároveň křižovatka, na níž se rozhodovalo o našich dějinách. Je jedním z největších uměleckých děl naší země, které na nepatrném prostoru soustřeďuje mnoho rovin v mnoha kontextech. Je očitým svědkem minulosti a utváření naší vlastní identity, ale zároveň živoucím organismem, který vznikal po víc jak půl tisíciletí a dodnes není dokončen.

Těžko si dnes představit Prahu bez siluety katedrály. A přesto tato silueta vlastně ještě nedávno vypadala jinak. Chyběla jí polovina, která byla dostavěna až v roce 1929. Metropolitní kostel je tak veliké dílo, že bude asi sotva někdy dokončeno, přesto dosud chybí něco velmi podstatného. Při dostavbě chrámu se totiž nedostávalo financí na to, aby mohl být na západním kůru vztyčen nový varhanní stroj. Bylo od té doby podniknuto několik pokusů. Všechny byly neúspěšné. Až dnes máme novou příležitost. Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména Otce vlasti Karla IV. a symbolicky katedrálu dokončili.

Varhany pro svou velkolepost nazývané královským nástrojem nejsou instrumentem pozemských králů, nýbrž hovoří hlasem Božím, který někdy jemně šeptá a naplňuje naši duši klidnou radostí a jindy zabouří, až nám mráz běhá po zádech. Jejich krása spočívá v tom, že přes svou monumentalitu plní slovo toho, který nepřišel proto, aby se mu sloužilo, nýbrž proto, aby sám sloužil. Každého, kdo poslouchá jejich hudbu, učí pokoře. Vede ho k umění naslouchat a cvičí ho ve schopnosti sladit krok s druhými při zpěvu a modlitbě. Varhany nás učí opravdovému vztahu k Bohu, ale i k druhému člověku. Proto chceme společným dílem přispět ke slávě Boží, věhlasu svatovítské katedrály a rozvoji slavné hudební tradice našeho národa.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Varhany pro katedrálu

Myšlenka postavení nových varhan však nezanikla, ale opakovaně se vynořovala, aby byla v důsledku nepříznivých celospolečenských událostí let válečných i v důsledku poválečného uspořadání odložena na časy příznivější.

Brožura ke stažení

Nový nástroj

Umělecká koncepce nového katedrálního nástroje se zrodila z úvah a diskusí s domácími a zahraničními odborníky nad mnoha aspekty nového nástroje. Inspirací byla tradice svatovítských varhan, ale i živé, stále se rozvíjející umění varhanní improvizace předané současné generaci velikými postavami české varhanní hudby 20. století.

Stavitel nových varhan

Varhanářská firma Gerharda Grenzinga je jedním z nejzkušenějších subjektů v této oblasti - doposud úspěšně dokončila na 220 restaurátorských a vlastních stavebních projektů napříč kontinenty.

Sponzorství / Podpora

33%

Do dnešního dne se nám podařilo vybrat: 25.342.035 Kč.

Děkujeme!

Staré varhany

Stávající varhany
Historie varhan v katedrále
Co jsou to varhany

Nadační fond

Nadační fond Svatovítské varhany vznikl dle zákona č. 227/1997 Sb. zápisem do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. N 1123, dne 19. března 2014.

Identifikační číslo nadačního fondu je 02794471.

Bankovní spojení nadačního fondu je 2109930876/2700.

Sídlo nadačního fondu: 119 02 Praha 1 – Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16

Účel nadačního fondu: pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu

 

Kontakt:
ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Předseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany
e-mail: pavek@svatovitskevarhany.com
telefon: +420 603 235 606

Jiří Brázdil
Koordinátor projetu Varhany pro katedrálu
e-mail: brazdil@svatovitskevarhany.com
telefon: 733 164 063

 

Členové správní rady:
ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Prof. JUDr. Jan Kříž
JUDr. Pavel Müller    
Ing. Robert Kolář    
Ing. Arch. Marek Štěpán

 

Členové dozorčí rady:
Prof. RNDr. Miroslav Vlček DrSc.
Mons. Michael Slavík ThD.
Mgr. Vojtěch Mátl
Mgr. Milan Norbert Badal OP
Ing. MgA. Pavel Farský

Kontakty

Kontakt pro média:
Šimon Slavík
tiskový mluvčí projektu
e-mail: mluvci@svatovitskevarhany.com
telefon: 724 464 953

Kontakt na další zainteresované v projektu Varhany pro katedrálu:
Vojtěch Mátl
Člen dozorčí rady
e-mail: vojtech.matl@apha.cz
telefon: 737 215 326

Jakub Skřejpek
Bohemian Heritage Fund
e-mail: skrejpek@bohemianheritage.cz
telefon: 605 274 428