Stavbou nových varhan chceme přispět k věhlasu svatovítské katedrály a slavné hudební tradici našeho národa.
Kardinál Dominik Duka OP

Aktuality / Výpis kroniky

09/01/2017

ALFA HELICOPTER PŘISPĚLA NA VARHANY

Společnost ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o., letecký dopravce specializovaný na oblast letecké záchranné služby, prostřednictvím pana JUDr. Pavla Müllera, podpořila projekt nových varhan pro svatovítskou katedrálu finančním darem ve výši 1.000.000,- korun, za nějž bychom chtěli vyjádřit velký dík.

03/01/2017

VÝBĚR ZHOTOVITELE VARHAN JIŽ ZAČAL

Arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, předseda Správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany Ondřej Pávek a dómský varhaník Josef Kšica dnes v reprezentačních prostorách pražského arcibiskupství otevřeli nabídky firem, které se přihlásily do výběrového řízení ke stavbě nového varhanního nástroje.

16/12/2016

SLAVNOSTNÍ PODPIS DOPISU STAROSTŮM

V dnešní podvečer byl slavnostně v audienční síni Arcibiskupství pražského podepsán otevřený dopis arcibiskupa Dominika kardinála Duky OP a předsedy Svazu měst a obcí České republiky Františka Lukla starostům našich měst, ve kterém je společně vyzývají k podpoře projektu varhan pro svatovítskou katedrálu.

12/12/2016

BENEFIČNÍ KONCERT V RUDOLFINU

V rámci slavnostního benefičního koncertu pro svatovítské varhany, který pořádal BOHEMIAN HERITAGE FUND  a nad nímž převzal záštitu Dominik kardinál Duka OP, bylo na vstupném a sponzorských darech vybráno přes 250.000,- korun. Děkujeme všem, kteří přispěli, a doufáme, že se jim koncert líbil a přispěl k zpříjemnění jejich adventního času.

Nové varhany

Těžko bychom v naší zemi našli stavbu, která by se mohla rovnat katedrále sv. Víta. Svatovítská katedrála je duchovní institucí formující náš vztah ke Stvořiteli. Je prvním chrámem v zemi. Je to učebnice křesťanství, ale zároveň křižovatka, na níž se rozhodovalo o našich dějinách. Je jedním z největších uměleckých děl naší země, které na nepatrném prostoru soustřeďuje mnoho rovin v mnoha kontextech. Je očitým svědkem minulosti a utváření naší vlastní identity, ale zároveň živoucím organismem, který vznikal po víc jak půl tisíciletí a dodnes není dokončen.

Těžko si dnes představit Prahu bez siluety katedrály. A přesto tato silueta vlastně ještě nedávno vypadala jinak. Chyběla jí polovina, která byla dostavěna až v roce 1929. Metropolitní kostel je tak veliké dílo, že bude asi sotva někdy dokončeno, přesto dosud chybí něco velmi podstatného. Při dostavbě chrámu se totiž nedostávalo financí na to, aby mohl být na západním kůru vztyčen nový varhanní stroj. Bylo od té doby podniknuto několik pokusů. Všechny byly neúspěšné. Až dnes máme novou příležitost. Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména Otce vlasti Karla IV. a symbolicky katedrálu dokončili.

Varhany pro svou velkolepost nazývané královským nástrojem nejsou instrumentem pozemských králů, nýbrž hovoří hlasem Božím, který někdy jemně šeptá a naplňuje naši duši klidnou radostí a jindy zabouří, až nám mráz běhá po zádech. Jejich krása spočívá v tom, že přes svou monumentalitu plní slovo toho, který nepřišel proto, aby se mu sloužilo, nýbrž proto, aby sám sloužil. Každého, kdo poslouchá jejich hudbu, učí pokoře. Vede ho k umění naslouchat a cvičí ho ve schopnosti sladit krok s druhými při zpěvu a modlitbě. Varhany nás učí opravdovému vztahu k Bohu, ale i k druhému člověku. Proto chceme společným dílem přispět ke slávě Boží, věhlasu svatovítské katedrály a rozvoji slavné hudební tradice našeho národa.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Varhany pro katedrálu

Myšlenka postavení nových varhan však nezanikla, ale opakovaně se vynořovala, aby byla v důsledku nepříznivých celospolečenských událostí let válečných i v důsledku poválečného uspořadání odložena na časy příznivější.

Nový nástroj

Nový nástroj je svým způsobem svědectvím možnosti současné generace, jejich schopnosti, zkušenosti a znalosti odkázaných budoucím pokolením.

Sponzorství / Podpora

16%

Do dnešního dne se nám podařilo vybrat: 15.114.403,- Kč

Děkujeme!

Staré varhany

Stávající varhany
Historie varhan v katedrále
Co jsou to varhany

Nadační fond / Kontakty

Nadační fond Svatovítské varhany vznikl dle zákona č. 227/1997 Sb. zápisem do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. N 1123, dne 19. března 2014.

Identifikační číslo nadačního fondu je 02794471.

Bankovní spojení nadačního fondu je 2109930876/2700.

Sídlo nadačního fondu: 119 02 Praha 1 – Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16

Účel nadačního fondu: pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu

 

Kontakt:
ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Předseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany
e-mail: pavek@svatovitskevarhany.com
telefon: +420 603 235 606

 

Členové správní rady:
ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Prof. JUDr. Jan Kříž
JUDr. Pavel Müller    
Ing. Robert Kolář    
Ing. Arch. Marek Štěpán

 

Členové dozorčí rady:
Prof. RNDr. Miroslav Vlček DrSc.
Mons. Michael Slavík ThD.
Mgr. Vojtěch Mátl
Mgr. Milan Norbert Badal OP
Ing. MgA. Pavel Farský