Stavbou nových varhan chceme přispět k věhlasu svatovítské katedrály a slavné hudební tradici našeho národa.
Kardinál Dominik Duka OP

Přehrát video

Aktuality / Výpis kroniky

16/03/2017

OBCE PODPORUJÍ NÁŠ PROJEKT

Od té doby, co byl v polovině prosince loňského roku podepsán arcibiskupem Dominikem Dukou OP a předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem otevřený dopis starostům našich měst a obcí, ve kterém je společně vyzvali k podpoře projektu varhan pro svatovítskou katedrálu, se k ní přihlásilo již 79 obcí a jejich příspěvek činí celkem 214.870,- korun. Děkujeme!

28/02/2017

PŘÍSPĚVEK Z AUSTRÁLIE

Paní Vlasta Šustková se zasloužila o uspořádání finanční sbírky mezi našimi krajany v Melbourne a dalších oblastech Nového Jižního Walesu, při níž se na stavbu svatovítských varhan vybralo 35.000 australských dolarů. Mnohokrát Vám všem děkujeme!

20/02/2017

PODĚKOVÁNÍ PANU TRGIŇOVI

Nadační fond děkuje panu Jánu Trgiňovi z Kladna za jeho velkorysý dar 1 milion korun, jímž podpořil stavbu nových varhan ve svatovítské katedrále.

08/02/2017

NADAČNÍ FOND OBDRŽEL DAR 50.000 KČ

V průběhu slavnostního galavečera soutěže Právník roku 2016, pořádané Českou advokátní komorou a vydavatelstvím EPRAVO.CZ, který se uskutečnil v pátek 3. února 2017 v pražském TOP HOTELU, převzal zástupce Arcibiskupství pražského od advokátní kanceláře HAVEL, HOLÁSEK & Partners s.r.o., šek ve výši 50.000,- korun českých jako sponzorský dar Nadačnímu fondu Svatovítské varhany.

Nové varhany

Těžko bychom v naší zemi našli stavbu, která by se mohla rovnat katedrále sv. Víta. Svatovítská katedrála je duchovní institucí formující náš vztah ke Stvořiteli. Je prvním chrámem v zemi. Je to učebnice křesťanství, ale zároveň křižovatka, na níž se rozhodovalo o našich dějinách. Je jedním z největších uměleckých děl naší země, které na nepatrném prostoru soustřeďuje mnoho rovin v mnoha kontextech. Je očitým svědkem minulosti a utváření naší vlastní identity, ale zároveň živoucím organismem, který vznikal po víc jak půl tisíciletí a dodnes není dokončen.

Těžko si dnes představit Prahu bez siluety katedrály. A přesto tato silueta vlastně ještě nedávno vypadala jinak. Chyběla jí polovina, která byla dostavěna až v roce 1929. Metropolitní kostel je tak veliké dílo, že bude asi sotva někdy dokončeno, přesto dosud chybí něco velmi podstatného. Při dostavbě chrámu se totiž nedostávalo financí na to, aby mohl být na západním kůru vztyčen nový varhanní stroj. Bylo od té doby podniknuto několik pokusů. Všechny byly neúspěšné. Až dnes máme novou příležitost. Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména Otce vlasti Karla IV. a symbolicky katedrálu dokončili.

Varhany pro svou velkolepost nazývané královským nástrojem nejsou instrumentem pozemských králů, nýbrž hovoří hlasem Božím, který někdy jemně šeptá a naplňuje naši duši klidnou radostí a jindy zabouří, až nám mráz běhá po zádech. Jejich krása spočívá v tom, že přes svou monumentalitu plní slovo toho, který nepřišel proto, aby se mu sloužilo, nýbrž proto, aby sám sloužil. Každého, kdo poslouchá jejich hudbu, učí pokoře. Vede ho k umění naslouchat a cvičí ho ve schopnosti sladit krok s druhými při zpěvu a modlitbě. Varhany nás učí opravdovému vztahu k Bohu, ale i k druhému člověku. Proto chceme společným dílem přispět ke slávě Boží, věhlasu svatovítské katedrály a rozvoji slavné hudební tradice našeho národa.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Varhany pro katedrálu

Myšlenka postavení nových varhan však nezanikla, ale opakovaně se vynořovala, aby byla v důsledku nepříznivých celospolečenských událostí let válečných i v důsledku poválečného uspořadání odložena na časy příznivější.

Nový nástroj

Nový nástroj je svým způsobem svědectvím možnosti současné generace, jejich schopnosti, zkušenosti a znalosti odkázaných budoucím pokolením.

Sponzorství / Podpora

31%

Do dnešního dne se nám podařilo vybrat: 23.782.801 Kč.

Děkujeme!

Staré varhany

Stávající varhany
Historie varhan v katedrále
Co jsou to varhany

Nadační fond / Kontakty

Nadační fond Svatovítské varhany vznikl dle zákona č. 227/1997 Sb. zápisem do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. N 1123, dne 19. března 2014.

Identifikační číslo nadačního fondu je 02794471.

Bankovní spojení nadačního fondu je 2109930876/2700.

Sídlo nadačního fondu: 119 02 Praha 1 – Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16

Účel nadačního fondu: pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu

 

Kontakt:
ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Předseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany
e-mail: pavek@svatovitskevarhany.com
telefon: +420 603 235 606

 

Členové správní rady:
ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Prof. JUDr. Jan Kříž
JUDr. Pavel Müller    
Ing. Robert Kolář    
Ing. Arch. Marek Štěpán

 

Členové dozorčí rady:
Prof. RNDr. Miroslav Vlček DrSc.
Mons. Michael Slavík ThD.
Mgr. Vojtěch Mátl
Mgr. Milan Norbert Badal OP
Ing. MgA. Pavel Farský