Dokončeme svatovítskou katedrálu,
symbol naší vlasti.

Přehrát video Adoptujte píšťalu

Aktuality / Výpis kroniky

21/11/2017

Adopce píšťal běží

Od zahájení adopce píšťal při benefičním koncertu pro svatovítské varhany si adoptovalo píšťalu již přes 1300 lidí. To je přibližně jedna pětina ze všech dostupných píšťal. Každým dnem přibývá 50 až 100 nových adopcí.

Děkujeme také všem dárcům, kteří na tento projekt přispěli prostřednictvím Katolického týdeníku částkou převyšující 1 milion korun.

Ve středu 22. 11. se v Praze koná konference ke svatovítské katedrále, které se účastní odborníci z celé republiky.

03/11/2017

Poděkování

Týden uplynul od chvíle, kdy proběhl benefiční koncert pro svatovítské varhany, na kterém byla vyhlášena možnost adopce píšťal. Rádi bychom se podělili o radost, na které má zásluhu mnoho donátorů „naší“ katedrály. Během koncertu i po něm měl každý možnost podpořit koncert pomocí DMS. Za týden přišlo 12 000 DMS a vybralo se 260 000 Kč. Od té doby registrujeme přes 900 žádostí o rezervaci píšťaly a toto číslo stále roste. Za tuto dobu se podařilo nashromáždit na účtu nadačního fondu více než 4 400 000 Kč. Nadační fond dělá maximum pro to, aby každému, kdo adoptoval píšťalu, byla doručena symbolická píšťala s certifikátem nejpozději do Vánoc.

Děkujeme všem dárcům za podporu.

27/10/2017

Koncert pro svatovítské varhany

V pátek 27.10. proběhl v pražské katedrále benefiční koncert pro svatovítské varhany. Koncertu se zúčastnilo přes 500 hostů, kteří byli pozváni z řad dárců. Během koncertu se podařilo vybrat přes dva a půl milionu korun.

Koncert byl přenášen Českou televizí 2. Záznam přímého přenosu je možné shlédnout zde.

Více uvnitř článku...

 

16/10/2017

Koncert pro svatovítské varhany

V pátek 27. 10. se uskuteční od 20:00 benefiční koncert pro varhany, který bude Česká televize 2 přenášet živě ze svatovítské katedrály a taktéž jej bude přenášet i Český rozhlas Dvojka. Celým večerem bude provázet moderátor Marek Eben. Jako sólisté vystoupí Pavel Šporcl, který zahraje vlastní skladbu Modlitba za housle v doprovodu Karlovarského symfonického orchestru a Lucie Bílá, která zazpívá píseň Ave Maria od Franze Schuberta. Přijměte proto pozvání sledovat tento koncert prostřednictvím televize nebo rozhlasu.

Nové varhany

Těžko bychom v naší zemi našli stavbu, která by se mohla rovnat katedrále sv. Víta. Svatovítská katedrála je duchovní institucí formující náš vztah ke Stvořiteli. Je prvním chrámem v zemi. Je to učebnice křesťanství, ale zároveň křižovatka, na níž se rozhodovalo o našich dějinách. Je jedním z největších uměleckých děl naší země, které na nepatrném prostoru soustřeďuje mnoho rovin v mnoha kontextech. Je očitým svědkem minulosti a utváření naší vlastní identity, ale zároveň živoucím organismem, který vznikal po víc jak půl tisíciletí a dodnes není dokončen.

Těžko si dnes představit Prahu bez siluety katedrály. A přesto tato silueta vlastně ještě nedávno vypadala jinak. Chyběla jí polovina, která byla dostavěna až v roce 1929. Metropolitní kostel je tak veliké dílo, že bude asi sotva někdy dokončeno, přesto dosud chybí něco velmi podstatného. Při dostavbě chrámu se totiž nedostávalo financí na to, aby mohl být na západním kůru vztyčen nový varhanní stroj. Bylo od té doby podniknuto několik pokusů. Všechny byly neúspěšné. Až dnes máme novou příležitost. Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména Otce vlasti Karla IV. a symbolicky katedrálu dokončili.

Varhany pro svou velkolepost nazývané královským nástrojem nejsou instrumentem pozemských králů, nýbrž hovoří hlasem Božím, který někdy jemně šeptá a naplňuje naši duši klidnou radostí a jindy zabouří, až nám mráz běhá po zádech. Jejich krása spočívá v tom, že přes svou monumentalitu plní slovo toho, který nepřišel proto, aby se mu sloužilo, nýbrž proto, aby sám sloužil. Každého, kdo poslouchá jejich hudbu, učí pokoře. Vede ho k umění naslouchat a cvičí ho ve schopnosti sladit krok s druhými při zpěvu a modlitbě. Varhany nás učí opravdovému vztahu k Bohu, ale i k druhému člověku. Proto chceme společným dílem přispět ke slávě Boží, věhlasu svatovítské katedrály a rozvoji slavné hudební tradice našeho národa.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Varhany pro katedrálu

Myšlenka postavení nových varhan však nezanikla, ale opakovaně se vynořovala, aby byla v důsledku nepříznivých celospolečenských událostí let válečných i v důsledku poválečného uspořadání odložena na časy příznivější.

Brožura ke stažení

Nový nástroj

Umělecká koncepce nového katedrálního nástroje se zrodila z úvah a diskusí s domácími a zahraničními odborníky nad mnoha aspekty nového nástroje. Inspirací byla tradice svatovítských varhan, ale i živé, stále se rozvíjející umění varhanní improvizace předané současné generaci velikými postavami české varhanní hudby 20. století.

Stavitel nových varhan

Varhanářská firma Gerharda Grenzinga je jedním z nejzkušenějších subjektů v této oblasti - doposud úspěšně dokončila na 220 restaurátorských a vlastních stavebních projektů napříč kontinenty.

Sponzorství / Podpora

59%

Do dnešního dne se nám podařilo vybrat: 44 239 145 Kč

Děkujeme!

Staré varhany

Stávající varhany
Historie varhan v katedrále
Co jsou to varhany

Nadační fond

Nadační fond Svatovítské varhany vznikl dle zákona č. 227/1997 Sb. zápisem do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. N 1123, dne 19. března 2014.

Identifikační číslo nadačního fondu je 02794471.

Bankovní spojení nadačního fondu je 2109930876/2700.

Sídlo nadačního fondu: 119 02 Praha 1 – Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16

Účel nadačního fondu: pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu

 

Kontakt:
ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Předseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany
e-mail: pavek@svatovitskevarhany.com
telefon: +420 603 235 606

František Falta
Koordinátor projektu Varhany pro katedrálu
e-mail: Frantisek.Falta@apha.cz
telefon: +420 733 164 063

 

Členové správní rady:
ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Prof. JUDr. Jan Kříž
JUDr. Pavel Müller    
Ing. Robert Kolář    
Ing. Arch. Marek Štěpán

 

Členové dozorčí rady:

ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
Mgr. Vojtěch Mátl
Mgr. Milan Badal
Prof. RNDr. Miroslav Vlček DrSc.
Ing. MgA. Pavel Farský

Kontakty

Kontakt pro média:
Šimon Slavík
tiskový mluvčí projektu
e-mail: mluvci@svatovitskevarhany.com
telefon: +420 724 464 953

Kontakt na další zainteresované v projektu Varhany pro katedrálu:
Vojtěch Mátl
místopředseda dozorčí rady
e-mail: vojtech.matl@apha.cz
telefon: +420 737 215 326

Jakub Skřejpek
Bohemian Heritage Fund
e-mail: skrejpek@bohemianheritage.cz

Stavitel nových varhan

Varhanářská firma Gerharda Grenzinga je jedním z nejzkušenějších subjektů v této oblasti - doposud úspěšně dokončila na 220 restaurátorských a vlastních stavebních projektů napříč kontinenty.

Její zakladatel Gerhard Grenzing se vyučil u varhanáře Rudolfa von Beckerath v Hamburku a následně se v řemesle zdokonaloval v mnoha evropských varhanářských dílnách. Již ve svých 25 letech se začal věnovat restaurování historických nástrojů na Mallorce. Ve věku 30 let se pak usadil v El Papiol poblíž Barcelony a založil zde vlastní dílnu, kde kromě restaurátorských prací začal stavět vlastní nástroje. Jeho firma během let rostla, od roku 2000 pracuje pro Gerharda Grenzinga v nové velkorysé dílně přes 20 zaměstnanců. Do dnešních dnů postavil 138 nových varhan a uskutečnil přes 90 rekonstrukcí či restaurování historických nástrojů.

Gerhard Grenzing je autorem řady studií o varhanáři Jordi Boschovi, jeho díle a jeho žácích. Účastnil se řady varhanářských kongresů, např. "2èmes Journées Nationales de l'Orgue“ v Toulouse v roce 1986, "International Congress of Organists" v Cambridgev roce 1987, mezinárodního varhanářského kongresu Instituto de Órganost Historicos de Oaxaca (Mexiko) v roce 2001 aj. Působil také jako mezinárodní varhanářský poradce v Lovani (Belgie).

O Gerhardu Grenzingovi byly natočeny dva televizní a jeden filmový dokument, jeho varhany znějí na celé řadě nahrávek.

V roce 1991 byl Gerhard Grenzing vyznamenán stříbrnou medailí španělského ministerstva kultury za své zásluhy v oblasti hudby a výtvarného umění a v roce 2004 obdržel titul Umělecký mistr Katalánska. Gerhard Grenzing je členem královských akademií v Seville a Barceloně, společností „Societat Catalana de Musicología" a „Consejo del Instituto de Órganos Históricos de Oaxaca (Mexiko)", v letech 2006 až 2010 byl presidentem "International Society of Organbuilders" (ISO) a v roce 2006 byl jmenován časopisem „Organ" varhanářem roku 2006.

Alliance Francophone pro španělské království jej v roce 2007 jmenovala členem svého čestného výboru a propůjčila mu řád "L'Eléphant d'Or". Gerhard Grenzing je také držitelem řádu „Trophée Européen de L’Excellence“.