Dokončeme svatovítskou katedrálu,
symbol naší vlasti.

Podoba nových varhan Přehrát video Adoptujte píšťalu

Aktuality / Výpis kroniky

24/03/2023

Děti ze ZUŠ Mladá Boleslav podpořily Dobročinným kalendářem svatovítské varhany

Srdečně děkujeme ZUŠ Mladá Boleslav, jejím učitelům, žákům a rodičům, kteří v loňském roce uspořádali dobročinnou sbírku formou originálního kalendáře, jejíž výtěžek byl věnován na adopci jedné z píšťal svatovítských varhan. Přikládáme krátký příběh dobročinného kalendáře, který napsala zástupkyně ředitelky paní Eva Pinkasová.

09/03/2023

Vyhlášena soutěž na zhotovitele zpevnění kruchty

Správa Pražského hradu dnešního dne vyhlásila v intencích zákona o veřejných zakázkách soutěž na zhotovitele stavební přípravy kruchty. Tato událost je tak dalším milníkem a významným bodem pro další vývoj celého projektu svatovítských varhan.

20/01/2023

Zpevnění kruchty má stavební povolení

Ke konci minulého roku, dne 8. prosince 2022 vydal Magistrát hlavního města Prahy stavební povolení, které nabylo právní moci na Štědrý den 24. prosince 2022.

Jsme rádi, že Správa pražského hradu, která je správcem katedrály (katedrála je majetkem státu) má již všechny potřebné podklady a může tak zahájit veřejnou soutěž na zhotovitele technické připravenosti západní kruchty pro instalaci varhan.

03/12/2022

Varhany pro katedrálu zbrzdil covid i hon za razítky

IVETA KŘÍŽOVÁ

PRAHA Varhany pro svatovítskou katedrálu, na něž se veřejné sbírce vybralo přes 85 milionů, nabraly skluz. A někteří mecenáši, kteří poslali třeba i část svých životních úspor, se začínají ptát, zda nástroj vůbec někdy uslyší. Byť jsou varhany z dílny varhanářského mistra Gerharda Grenzinga již hotovy a ještě letos je čeká cesta ze španělské dílny do Česka, v katedrále je bude možné spatřit nejdříve na sklonku příštího roku. Přitom původně se sliboval rok 2020, smělé plány mluvily dokonce o stoletém výročí republiky 28. října 2018. Jenže zasáhl vše brzdící covid a běh za kulatými razítky a s ním spjaté měsíce náročných výpočtů a zkoušek, do nichž se zapojil i největší český zvon Zikmund.

Celý článek je uvnitř aktuality.

Nové varhany

Těžko bychom v naší zemi našli stavbu, která by se mohla rovnat katedrále sv. Víta. Svatovítská katedrála je duchovní institucí formující náš vztah ke Stvořiteli. Je prvním chrámem v zemi. Je to učebnice křesťanství, ale zároveň křižovatka, na níž se rozhodovalo o našich dějinách. Je jedním z největších uměleckých děl naší země, které na nepatrném prostoru soustřeďuje mnoho rovin v mnoha kontextech. Je očitým svědkem minulosti a utváření naší vlastní identity, ale zároveň živoucím organismem, který vznikal po víc jak půl tisíciletí a dodnes není dokončen.

Těžko si dnes představit Prahu bez siluety katedrály. A přesto tato silueta vlastně ještě nedávno vypadala jinak. Chyběla jí polovina, která byla dostavěna až v roce 1929. Metropolitní kostel je tak veliké dílo, že bude asi sotva někdy dokončeno, přesto dosud chybí něco velmi podstatného. Při dostavbě chrámu se totiž nedostávalo financí na to, aby mohl být na západním kůru vztyčen nový varhanní stroj. Bylo od té doby podniknuto několik pokusů. Všechny byly neúspěšné. Až dnes máme novou příležitost. Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména Otce vlasti Karla IV. a symbolicky katedrálu dokončili.

Varhany pro svou velkolepost nazývané královským nástrojem nejsou instrumentem pozemských králů, nýbrž hovoří hlasem Božím, který někdy jemně šeptá a naplňuje naši duši klidnou radostí a jindy zabouří, až nám mráz běhá po zádech. Jejich krása spočívá v tom, že přes svou monumentalitu plní slovo toho, který nepřišel proto, aby se mu sloužilo, nýbrž proto, aby sám sloužil. Každého, kdo poslouchá jejich hudbu, učí pokoře. Vede ho k umění naslouchat a cvičí ho ve schopnosti sladit krok s druhými při zpěvu a modlitbě. Varhany nás učí opravdovému vztahu k Bohu, ale i k druhému člověku. Proto chceme společným dílem přispět ke slávě Boží, věhlasu svatovítské katedrály a rozvoji slavné hudební tradice našeho národa.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Varhany pro katedrálu

Myšlenka postavení nových varhan však nezanikla, ale opakovaně se vynořovala, aby byla v důsledku nepříznivých celospolečenských událostí let válečných i v důsledku poválečného uspořadání odložena na časy příznivější.

Brožura ke stažení

Nový nástroj

Umělecká koncepce nového katedrálního nástroje se zrodila z úvah a diskusí s domácími a zahraničními odborníky nad mnoha aspekty nového nástroje. Inspirací byla tradice svatovítských varhan, ale i živé, stále se rozvíjející umění varhanní improvizace předané současné generaci velikými postavami české varhanní hudby 20. století.

Stavitel nových varhan

Varhanářská firma Gerharda Grenzinga je jedním z nejzkušenějších subjektů v této oblasti - doposud úspěšně dokončila na 220 restaurátorských a vlastních stavebních projektů napříč kontinenty.

Sponzorství / Podpora

96%

Do dnešního dne se nám podařilo vybrat: 84 973 684 Kč

Děkujeme!

Staré varhany

Stávající varhany
Historie varhan v katedrále
Co jsou to varhany

Nadační fond

Nadační fond Svatovítské varhany vznikl dle zákona č. 227/1997 Sb. zápisem do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. N 1123, dne 19. března 2014.

Identifikační číslo nadačního fondu je 02794471.

Bankovní spojení nadačního fondu je 2109930876/2700.

Sídlo nadačního fondu: 119 02 Praha 1 – Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16

Účel nadačního fondu: pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu

 

Kontakt:

ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Předseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany
e-mail: pavek@svatovitskevarhany.com
telefon: +420 603 235 606

František Falta
Koordinátor projektu Varhany pro katedrálu
e-mail: Frantisek.Falta@apha.cz
telefon: +420 733 164 063

 

Členové správní rady:

ICLic. Mgr. Ondřej Pávek – předseda
Prof. JUDr. Jan Kříž – místopředseda
JUDr. Pavel Müller – místopředseda
Ing. Robert Kolář
Mgr. Vojtěch Mátl

 

Členové dozorčí rady:

ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D. – předseda
Ing. MgA. Pavel Farský – místopředseda
Mgr. Jakub Skřejpek – místopředseda
Drahoslav Chudoba
Ing. Arch. Marek Štěpán

Kontakty

Kontakt pro média:

Šimon Slavík
Tiskový mluvčí projektu
e-mail: slavik@bohemianheritage.cz
telefon: +420 734 335 438

Kontakt na další zainteresované v projektu Varhany pro katedrálu:

Vojtěch Mátl
Člen správní rady
e-mail: vojtech.matl@apha.cz
telefon: +420 737 215 326

Jakub Skřejpek
Bohemian Heritage Fund
e-mail: skrejpek@bohemianheritage.cz

13/02/2019

Rozhovor: Tak významné varhany se staví jednou za život

Gerhard Grenzing a jeho tým odborníků už více než rok a půl pracuje na nových varhanách pro katedrálu svatého Víta. Zatímco je vyrobená téměř polovina nástroje, mluvili jsme s ním o tom, jak celá výroba probíhá a jak významný nástroj budou svatovítské varhany z pohledu výrobce.

Před rokem a tři čtvrtě jste podepsal smlouvu na zhotovení nových varhan do svatovítské katedrály v Praze. Co se dělo bezprostředně poté?

Když jsme podepisovali smlouvu, měli jsme o svatovítském nástroji určitou představu, kterou jsme v následujících měsících intenzivně diskutovali se členy odborné komise při detailním rozpracování projektu. Projeli jsme vaši zem, byli jsme v severních, středních a jižních Čechách i na Moravě a poznali jsme zdejší úžasnou, neuvěřitelně rozmanitou krajinu, zajímavé lidi, ochutnali jsme typická česká jídla, ale především jsme navštívili zdejší zajímavé varhany. Je pro nás důležité poznat kořeny, ze kterých vyrůstá česká varhanní hudba a je inspirativní slyšet hrát a improvizovat zdejší varhaníky během liturgie i mimo ni.

Následně už mohla započít výroba nástroje, nebo byly potřebné ještě nějaké další kroky?

Po studijních cestách následovaly zvukové zkoušky v katedrále, které byly podnětem k úpravě projektu, tedy rozmístění jednotlivých varhanních strojů. Hned nato začala výroba píšťal, aby se vše včas stihlo. Následovala práce na vytvoření varhanního prospektu, jehož detaily ještě řešíme. Lze říci, že na počátku roku 2019 jsme v poločase.

V jaké fázi je aktuálně výroba? Které části nástroje jsou již hotové a na kterých aktuálně pracujete?

Výroba varhan pokračuje v našich dílnách na plné obrátky. Svatovítský nástroj je nyní jediným nástrojem, na který jsou soustředěny naše síly. Na oddělených pracovištích se současně zhotovují všechny části nástroje, které se postupně kompletují a usazují. V truhlářských dílnách se pracuje na vzdušnicích, kterých je hotova již polovina, v cínárně se blížíme ke třem čtvrtinám hotových píšťal, intonéři na třech oddělených, zvukově izolovaných pracovištích ozvučují vyrobené retné i jazykové píšťaly, v oddělení pro restaurování se postupně sestavují a lepí měchy a vzduchovody, v lednu také začíná výroba hracího stolu – pracoviště varhaníka.

Kolik lidí je vlastně potřeba k výrobě tak velkých varhan?

Na stavbě nástroje pracuje v současnosti 20 z našich stálých zaměstnanců firmy, kteří tvoří dlouholetý sehraný tým. Všichni mají bohatý profesní životopis, získali cenné zkušenosti u mnoha evropských firem a jsem rád, že se mohu o jejich dovednosti opřít. Kromě dcery Natalie, která je vystudovanou historičkou umění a která je zodpovědná za vedení celého týmu, bych rád jmenoval projektovou manažerku a architektku Francescu, šéfkonstruktéra Jordiho, jenž dokáže i při obtížných konstrukčních požadavcích nalézt vždy optimální řešení a dílovedoucího Ulricha, který je spolu se šestičlenným týmem zodpovědný za technickou realizaci díla. Angelina a Antonio jsou naši dlouholetí cínaři, kteří již více než rok a čtvrt trpělivě a pečlivě zhotovují tisíce píšťal svatovítských varhan. Spolu s intonéry Andrém a Mariem, kteří „učí“ čerstvě vyrobené píšťaly hrát, jsou zodpovědní za ideální tvar, konstrukci a zvuk píšťal. Kromě kmenových zaměstnanců zhotovují některé části svatovítských varhan naši stálí dodavatelé a spolupracovníci – varhanní skříň zhotovují blízcí umělečtí truhláři, velké prospektové píšťaly vyrábí renomovaná cínařská dílna pana Fitzaua v Portugalsku, máme také své prověřené dodavatele elektronických součástek, programátory, výrobce varhanních motorů a dalších drobných dílů.

Co považujete na výrobě nástroje za nejnáročnější? Museli jste řešit nějaké komplikace?

Tak velký nástroj jako jsou svatovítské varhany, navíc na tak významném místě, vyžadují mnoho hodin příprav, studií, experimentů a následně řady nelehkých jednání a rozhodnutí. Varhany jsou největším a nejkomplikovanějším hudebním nástrojem, který lidstvo kdy vymyslelo. Liší se od ostatních nástrojů i tím, že se hudebně i výtvarně proměňují v toku dějin stejně jako se proměňuje a vyvíjí architektura a hudební styl. A zde leží jeden z nejvýznamnějších konfliktů při stavbě nových nástrojů v sakrálních objektech. Pořízení varhan bývá často poslední a symbolickou tečkou výstavby nebo rekonstrukce kostela.  Často se tak děje mnoho desetiletí i staletí po dokončení výzdoby chrámu a nové varhany nutně změní léta neměnný a zažitý prostor a zakryjí důležité architektonické a výtvarné prvky. Tento aspekt považuji u svatovítského nástroje za nejnáročnější z celého projektu.

Máte za sebou řadu zkušeností s mnoha výjimečnými nástroji. V čem budou pražské varhany jiné? Budou něčím vynikat?

Každý nový nástroj je svým způsobem výjimečný. Pražské katedrální varhany budou naším největším nástrojem, takto velké varhany se staví jednou, dvakrát za kariéru a je nám velkou ctí, že tento úkol a výzva byla svěřena nám. Varhany budou výjimečné jak po vzhledové, tak hudební stránce. Ojedinělý design doplní široká paleta barev zvuku retných a zvláště jazykových píšťal, bohatě zastoupených ve všech strojích. Zvláštností nástroje bude stroj s vysokotlakými rejstříky – Gambami a Tubami s plynule regulovanou dynamikou díky umístění v žaluziové skříni. Ojedinělým rejstříkem bude pedálová Profunda 64´, nevšední zabarvení dodají zvuku i hluboké alikvotní rejstříky septima a tercie. Můžeme nyní pěknými slovy opisovat a těšit se, jaký bude zvuk toho kterého rejstříku, ale nástroj nám to sám poví, až bude stát na katedrálním kůru.

Zvuk nových varhan jsme už koneckonců mohli slyšet ze záznamu na podzimním benefičním koncertu v katedrále, u příležitosti oslav 100 let československé státnosti zahrály ve vaší dílně českou hymnu. Budou hotové varhany znít stejně, jak jsme je slyšeli?

Před koncertem zazněla v katedrále nahrávka jednoho jediného rejstříku, pořízená v našem montážním sále. Byla to spíše taková první ochutnávka zvuku. Pomineme-li skutečnost, že zazněl jeden z celkem 120 rejstříků, tak reprodukovaný zvuk nelze vůbec srovnávat se zvukem opravdových píšťal, což mohou potvrdit členové komise, kteří tento rejstřík slyšeli u nás i během koncertu v katedrále. Zvuk tohoto rejstříku v katedrále bude opravdu odlišný a na zvuk celého nástroje bude pokaždé jiný, neboť bude výsledkem nespočetných kombinací dalších 119 rejstříků svatovítských varhan, záleží jen na fantazii a inspiraci varhaníka.

Kdy se můžeme na nové svatovítské varhany těšit?

Termín dokončení varhan ve svatovítské katedrále smluvně daný, je jím 15. červen 2020. Nástroj ale bude nejprve celý sestaven a připraven v našem velkém montážním sále s dobrou akustikou. Sestavení a důkladné odzkoušení považujeme za velmi důležité nejen pro nás, neboť můžeme včas odhalit závady již během montáže, ale i pro zákazníka, neboť si může nástroj vyzkoušet, poslechnout a po dohodě lze provést korektury dle přání. Také se tím zkrátí doba stavby nástroje v katedrále, kterou plánujeme dle harmonogramu od ledna příštího roku.  Již se těšíme, až poprvé uslyšíme zaznít tóny svatovítských varhan v majestátném prostoru katedrály, do té doby je před námi opravdu ještě velký kus práce.