Let’s finish the construction of the St. Vitus Cathedral, the symbol of the Czech Republic.

The New Organ Play video Adopt a pipe QR Payment

Contribute by QR payment

Support the project of purchasing a new St. Vitus organ with a one-time donation. Just scan the QR code in your banking app on your phone. We would like to thank all donors.

Bank account number: 7191292/0800

News / Records from the Chronicle

20/09/2023

Svatovítské varhany získaly cenu redakce PROPAMÁTKY v roce 2023

Institut pro památky a kulturu o.p.s. udělil Nadačnímu fondu Svatovítské varhany 3. místo v kategorii Cena redakce PROPAMÁTKY v roce 2023. Cena redakce je udělována projektům, které nápaditým či neotřelým způsobem prezentují potřebu hledání financí. Nadační fond si tohoto ocenění velmi váží a děkuje za něj. Zároveň ze srdce blahopřejeme i všem ostatním oceněným.

14/08/2023

Reportáž ČT: Svatovítská katedrála by měla příští rok dostat nové varhany, čekají ji stavební úpravy

Katedrálu svatého Víta v Praze čekají od září stavební úpravy, aby se v ní mohly rozeznít nové varhany. Ty jsou připravené ve Španělsku. Nejpozději příští rok v březnu by měly skončit práce na kruchtě, kde budou varhany stát. Pak už by nemělo nic bránit jejich převozu a instalaci do katedrály.

Reportáž ČT zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/3607158-svatovitska-katedrala-mela-pristi-rok-dostat-nove-varhany-cekaji-ji-stavebni-upravy

Zdroj: Česká televize

Děkujeme všem, kteří se v návaznosti na reportáž stali mecenáši a adoptovali píšťaly svatovítských varhan.

20/07/2023

Do měsíce započnou stavební práce na kruchtě

V projektu svatovítských varhan došlo k dalšímu zásadnímu posunu. Na základě výsledku veřejné soutěže byla uzavřena smlouva mezi společností AVERS, spol. s r.o. jako vítězem veřejné zakázky a Správou Pražského hradu. Očekáváme, že do měsíce budou zahájeny stavební práce. V této souvislosti děkujeme Kanceláři prezidenta republiky a Správě Pražského hradu za výborně odvedenou práci a vykročení směrem kupředu blíže k termínu instalace varhan.

28/06/2023

Poděkování

Děkujeme společnosti ČEZ a.s., která věnovala dar 5.000.000 Kč Správě Pražského hradu na úhradu nákladů představujících dodávku a montáž nových silnoproudých rozvodů a souvisejících prací v rámci stavebních úprav kruchty. Děkujeme také Hospitální nadaci Františka Antonína hraběte Sporcka za zásadní dar veškerých dřevěných prvků určených na zpevnění kruchty.

Členové nadace věnovali více než rok intenzivní práce k zajištění tohoto dřeva v požadované mimořádné kvalitě a nestandardním profilu.

The New Instrument

It would be difficult to find a structure in our country, which could be the equal of the cathedral of St. Vitus. It is a spiritual institution that shapes our relationship with the Creator. It is the first basilica in the country. Moreover, while it may be seen as a visual textbook of Christianity, at the same time it is at the crossroads of our history, where decisions were made about historical outcomes in our land. It is one of the greatest works of art in our country, which in a minute space, concentrates many artistic stages in many contexts. The cathedral is a visual witness to past events and helped to shape our own identity. It is also, however, a living organism, which evolved over half a millennium and even today is still not complete.

It is hard to imagine Prague today without the silhouette of the cathedral. And yet, this silhouette actually looked quite different until recent times. Half of the building (the nave) was missing and was not completed till 1929. The Metropolitan Church is such monumental work, that it will probably never be absolutely completed. Nevertheless, something very significant is missing to this day because, at the completion of construction, there were insufficient funds to install a new organ in the western choir loft of the cathedral. Several attempts have been made; all have been unsuccessful. Finally, today we have a new opportunity. It is up to us to in a time of peace and freedom to fulfill the legacy of our predecessors, in particular, that of the father of the nation, Charles IV and to ‘complete’ the cathedral.

The organ, because of its magnificence, is called the ‘king of instruments’. But is not the instrument of earthly kings for the organ speaks in the voice of God that sometimes gently whispers and infuses our soul with peaceful joy and at other times roars and thunders, sending shivers up our spine. The beauty of the organ lies in the fact that in spite of its monumentality it fulfills the word of Him who did not come to be served, but to serve. Anyone who listens to the music of the organ, is taught humility. It leads one to the art of listening and of harmonizing one’s relationship with his neighbor through singing and prayer. The organ leads us to a more genuine relationship not only with God, but also with our neighbor. For this reason, we want to work together to contribute to the glory of God, to the renown of St. Vitus Cathedral and to the further evolution of the famous musical traditions of our nation.

Dominik Duka OP, Cardinal Archbishop of Prague

An Organ for the Cathedral

The idea of the building of a new organ never disappeared completely: it repeatedly re-emerged, only to be postponed to more favourable times as a result of adverse society-wide events of the war years and also due to the post-war conditions.

The New Instrument

A new instrument may be regarded as a testimony to the capabilities, experience and knowledge of the present generation as well as acting as a legacy to future generations.

The builder of the new organ

The organ building company of Gerhard Grenzing is one of the most experienced companies in this field: it has successfully completed 220 restoration and building projects across continents.

Let’s finish the work of our ancestors. Let’s finish the building of the St. Vitus Cathedral, the symbol of the Czech Republic. The cathedral is missing a dignified voice. Support the building of its organ.
The St. Vitus Organ

Sponsorship / Support

90%

To this day, we’ve successfully raised: 78,836,673 CZK

Thank you!

The Old Organ

The Current Organ
HISTORY OF PIPE ORGANS IN THE CATHEDRAL
WHAT IS THE PIPE ORGAN

The Fund

The St. Vitus Organ Fund was established in accordance with Act No. 227/1997 Sb. by its registration into the fund registry administered by the Municipal Court in Prague, file ref. N 1123, on 19 March 2014.

The registration number of the fund is 02794471.

The bank account of the fund is 2109930876/2700.

Registered office: Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Prague 1 – Hradčany

Purpose of the fund: acquisition of a new representative organ for the St. Vitus Cathedral

 

Contact:

ICLic. Mgr. Ondřej Pavek
Chairman of the Managing Board of the St. Vitus Organ Fund
e-mail: pavek@svatovitskevarhany.com
phone: + 420 603 235 606

František Falta
Coordinator of the Organ for the Cathedral project
e-mail: Frantisek.Falta@apha.cz
phone: +420 733 164 063

 

Members of the Managing Board:

ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Prof. JUDr. Jan Kříž
JUDr. Pavel Müller
Ing. Robert Kolář
Mgr. Vojtěch Mátl

 

Members of the Supervisory Board:

ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D.
Ing. MgA. Pavel Farský
Mgr. Jakub Skřejpek
Drahoslav Chudoba
Ing. Arch. Marek Štěpán

Contacts

Media inquiries:

Šimon Slavík
Project press agent
e-mail: slavik@bohemianheritage.cz
telefon: +420 734 335 438

Contact for others parties involved in the Organ for the Cathedral project:

Vojtěch Mátl
Vice-chairman of the Supervisory Board
e-mail: vojtech.matl@apha.cz
telefon: +420 737 215 326

Jakub Skřejpek
Bohemian Heritage Fund
e-mail: skrejpek@bohemianheritage.cz

13/02/2019

Rozhovor: Tak významné varhany se staví jednou za život

Gerhard Grenzing a jeho tým odborníků už více než rok a půl pracuje na nových varhanách pro katedrálu svatého Víta. Zatímco je vyrobená téměř polovina nástroje, mluvili jsme s ním o tom, jak celá výroba probíhá a jak významný nástroj budou svatovítské varhany z pohledu výrobce.

Před rokem a tři čtvrtě jste podepsal smlouvu na zhotovení nových varhan do svatovítské katedrály v Praze. Co se dělo bezprostředně poté?

Když jsme podepisovali smlouvu, měli jsme o svatovítském nástroji určitou představu, kterou jsme v následujících měsících intenzivně diskutovali se členy odborné komise při detailním rozpracování projektu. Projeli jsme vaši zem, byli jsme v severních, středních a jižních Čechách i na Moravě a poznali jsme zdejší úžasnou, neuvěřitelně rozmanitou krajinu, zajímavé lidi, ochutnali jsme typická česká jídla, ale především jsme navštívili zdejší zajímavé varhany. Je pro nás důležité poznat kořeny, ze kterých vyrůstá česká varhanní hudba a je inspirativní slyšet hrát a improvizovat zdejší varhaníky během liturgie i mimo ni.

Následně už mohla započít výroba nástroje, nebo byly potřebné ještě nějaké další kroky?

Po studijních cestách následovaly zvukové zkoušky v katedrále, které byly podnětem k úpravě projektu, tedy rozmístění jednotlivých varhanních strojů. Hned nato začala výroba píšťal, aby se vše včas stihlo. Následovala práce na vytvoření varhanního prospektu, jehož detaily ještě řešíme. Lze říci, že na počátku roku 2019 jsme v poločase.

V jaké fázi je aktuálně výroba? Které části nástroje jsou již hotové a na kterých aktuálně pracujete?

Výroba varhan pokračuje v našich dílnách na plné obrátky. Svatovítský nástroj je nyní jediným nástrojem, na který jsou soustředěny naše síly. Na oddělených pracovištích se současně zhotovují všechny části nástroje, které se postupně kompletují a usazují. V truhlářských dílnách se pracuje na vzdušnicích, kterých je hotova již polovina, v cínárně se blížíme ke třem čtvrtinám hotových píšťal, intonéři na třech oddělených, zvukově izolovaných pracovištích ozvučují vyrobené retné i jazykové píšťaly, v oddělení pro restaurování se postupně sestavují a lepí měchy a vzduchovody, v lednu také začíná výroba hracího stolu – pracoviště varhaníka.

Kolik lidí je vlastně potřeba k výrobě tak velkých varhan?

Na stavbě nástroje pracuje v současnosti 20 z našich stálých zaměstnanců firmy, kteří tvoří dlouholetý sehraný tým. Všichni mají bohatý profesní životopis, získali cenné zkušenosti u mnoha evropských firem a jsem rád, že se mohu o jejich dovednosti opřít. Kromě dcery Natalie, která je vystudovanou historičkou umění a která je zodpovědná za vedení celého týmu, bych rád jmenoval projektovou manažerku a architektku Francescu, šéfkonstruktéra Jordiho, jenž dokáže i při obtížných konstrukčních požadavcích nalézt vždy optimální řešení a dílovedoucího Ulricha, který je spolu se šestičlenným týmem zodpovědný za technickou realizaci díla. Angelina a Antonio jsou naši dlouholetí cínaři, kteří již více než rok a čtvrt trpělivě a pečlivě zhotovují tisíce píšťal svatovítských varhan. Spolu s intonéry Andrém a Mariem, kteří „učí“ čerstvě vyrobené píšťaly hrát, jsou zodpovědní za ideální tvar, konstrukci a zvuk píšťal. Kromě kmenových zaměstnanců zhotovují některé části svatovítských varhan naši stálí dodavatelé a spolupracovníci – varhanní skříň zhotovují blízcí umělečtí truhláři, velké prospektové píšťaly vyrábí renomovaná cínařská dílna pana Fitzaua v Portugalsku, máme také své prověřené dodavatele elektronických součástek, programátory, výrobce varhanních motorů a dalších drobných dílů.

Co považujete na výrobě nástroje za nejnáročnější? Museli jste řešit nějaké komplikace?

Tak velký nástroj jako jsou svatovítské varhany, navíc na tak významném místě, vyžadují mnoho hodin příprav, studií, experimentů a následně řady nelehkých jednání a rozhodnutí. Varhany jsou největším a nejkomplikovanějším hudebním nástrojem, který lidstvo kdy vymyslelo. Liší se od ostatních nástrojů i tím, že se hudebně i výtvarně proměňují v toku dějin stejně jako se proměňuje a vyvíjí architektura a hudební styl. A zde leží jeden z nejvýznamnějších konfliktů při stavbě nových nástrojů v sakrálních objektech. Pořízení varhan bývá často poslední a symbolickou tečkou výstavby nebo rekonstrukce kostela.  Často se tak děje mnoho desetiletí i staletí po dokončení výzdoby chrámu a nové varhany nutně změní léta neměnný a zažitý prostor a zakryjí důležité architektonické a výtvarné prvky. Tento aspekt považuji u svatovítského nástroje za nejnáročnější z celého projektu.

Máte za sebou řadu zkušeností s mnoha výjimečnými nástroji. V čem budou pražské varhany jiné? Budou něčím vynikat?

Každý nový nástroj je svým způsobem výjimečný. Pražské katedrální varhany budou naším největším nástrojem, takto velké varhany se staví jednou, dvakrát za kariéru a je nám velkou ctí, že tento úkol a výzva byla svěřena nám. Varhany budou výjimečné jak po vzhledové, tak hudební stránce. Ojedinělý design doplní široká paleta barev zvuku retných a zvláště jazykových píšťal, bohatě zastoupených ve všech strojích. Zvláštností nástroje bude stroj s vysokotlakými rejstříky – Gambami a Tubami s plynule regulovanou dynamikou díky umístění v žaluziové skříni. Ojedinělým rejstříkem bude pedálová Profunda 64´, nevšední zabarvení dodají zvuku i hluboké alikvotní rejstříky septima a tercie. Můžeme nyní pěknými slovy opisovat a těšit se, jaký bude zvuk toho kterého rejstříku, ale nástroj nám to sám poví, až bude stát na katedrálním kůru.

Zvuk nových varhan jsme už koneckonců mohli slyšet ze záznamu na podzimním benefičním koncertu v katedrále, u příležitosti oslav 100 let československé státnosti zahrály ve vaší dílně českou hymnu. Budou hotové varhany znít stejně, jak jsme je slyšeli?

Před koncertem zazněla v katedrále nahrávka jednoho jediného rejstříku, pořízená v našem montážním sále. Byla to spíše taková první ochutnávka zvuku. Pomineme-li skutečnost, že zazněl jeden z celkem 120 rejstříků, tak reprodukovaný zvuk nelze vůbec srovnávat se zvukem opravdových píšťal, což mohou potvrdit členové komise, kteří tento rejstřík slyšeli u nás i během koncertu v katedrále. Zvuk tohoto rejstříku v katedrále bude opravdu odlišný a na zvuk celého nástroje bude pokaždé jiný, neboť bude výsledkem nespočetných kombinací dalších 119 rejstříků svatovítských varhan, záleží jen na fantazii a inspiraci varhaníka.

Kdy se můžeme na nové svatovítské varhany těšit?

Termín dokončení varhan ve svatovítské katedrále smluvně daný, je jím 15. červen 2020. Nástroj ale bude nejprve celý sestaven a připraven v našem velkém montážním sále s dobrou akustikou. Sestavení a důkladné odzkoušení považujeme za velmi důležité nejen pro nás, neboť můžeme včas odhalit závady již během montáže, ale i pro zákazníka, neboť si může nástroj vyzkoušet, poslechnout a po dohodě lze provést korektury dle přání. Také se tím zkrátí doba stavby nástroje v katedrále, kterou plánujeme dle harmonogramu od ledna příštího roku.  Již se těšíme, až poprvé uslyšíme zaznít tóny svatovítských varhan v majestátném prostoru katedrály, do té doby je před námi opravdu ještě velký kus práce.