Let’s finish the construction of the St. Vitus Cathedral, the symbol of the Czech Republic.

The New Organ Play video Adopt a pipe QR Payment

Contribute by QR payment

Support the project of purchasing a new St. Vitus organ with a one-time donation. Just scan the QR code in your banking app on your phone. We would like to thank all donors.

Bank account number: 7191292/0800

News / Records from the Chronicle

20/09/2023

Svatovítské varhany získaly cenu redakce PROPAMÁTKY v roce 2023

Institut pro památky a kulturu o.p.s. udělil Nadačnímu fondu Svatovítské varhany 3. místo v kategorii Cena redakce PROPAMÁTKY v roce 2023. Cena redakce je udělována projektům, které nápaditým či neotřelým způsobem prezentují potřebu hledání financí. Nadační fond si tohoto ocenění velmi váží a děkuje za něj. Zároveň ze srdce blahopřejeme i všem ostatním oceněným.

14/08/2023

Reportáž ČT: Svatovítská katedrála by měla příští rok dostat nové varhany, čekají ji stavební úpravy

Katedrálu svatého Víta v Praze čekají od září stavební úpravy, aby se v ní mohly rozeznít nové varhany. Ty jsou připravené ve Španělsku. Nejpozději příští rok v březnu by měly skončit práce na kruchtě, kde budou varhany stát. Pak už by nemělo nic bránit jejich převozu a instalaci do katedrály.

Reportáž ČT zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/3607158-svatovitska-katedrala-mela-pristi-rok-dostat-nove-varhany-cekaji-ji-stavebni-upravy

Zdroj: Česká televize

Děkujeme všem, kteří se v návaznosti na reportáž stali mecenáši a adoptovali píšťaly svatovítských varhan.

20/07/2023

Do měsíce započnou stavební práce na kruchtě

V projektu svatovítských varhan došlo k dalšímu zásadnímu posunu. Na základě výsledku veřejné soutěže byla uzavřena smlouva mezi společností AVERS, spol. s r.o. jako vítězem veřejné zakázky a Správou Pražského hradu. Očekáváme, že do měsíce budou zahájeny stavební práce. V této souvislosti děkujeme Kanceláři prezidenta republiky a Správě Pražského hradu za výborně odvedenou práci a vykročení směrem kupředu blíže k termínu instalace varhan.

28/06/2023

Poděkování

Děkujeme společnosti ČEZ a.s., která věnovala dar 5.000.000 Kč Správě Pražského hradu na úhradu nákladů představujících dodávku a montáž nových silnoproudých rozvodů a souvisejících prací v rámci stavebních úprav kruchty. Děkujeme také Hospitální nadaci Františka Antonína hraběte Sporcka za zásadní dar veškerých dřevěných prvků určených na zpevnění kruchty.

Členové nadace věnovali více než rok intenzivní práce k zajištění tohoto dřeva v požadované mimořádné kvalitě a nestandardním profilu.

The New Instrument

It would be difficult to find a structure in our country, which could be the equal of the cathedral of St. Vitus. It is a spiritual institution that shapes our relationship with the Creator. It is the first basilica in the country. Moreover, while it may be seen as a visual textbook of Christianity, at the same time it is at the crossroads of our history, where decisions were made about historical outcomes in our land. It is one of the greatest works of art in our country, which in a minute space, concentrates many artistic stages in many contexts. The cathedral is a visual witness to past events and helped to shape our own identity. It is also, however, a living organism, which evolved over half a millennium and even today is still not complete.

It is hard to imagine Prague today without the silhouette of the cathedral. And yet, this silhouette actually looked quite different until recent times. Half of the building (the nave) was missing and was not completed till 1929. The Metropolitan Church is such monumental work, that it will probably never be absolutely completed. Nevertheless, something very significant is missing to this day because, at the completion of construction, there were insufficient funds to install a new organ in the western choir loft of the cathedral. Several attempts have been made; all have been unsuccessful. Finally, today we have a new opportunity. It is up to us to in a time of peace and freedom to fulfill the legacy of our predecessors, in particular, that of the father of the nation, Charles IV and to ‘complete’ the cathedral.

The organ, because of its magnificence, is called the ‘king of instruments’. But is not the instrument of earthly kings for the organ speaks in the voice of God that sometimes gently whispers and infuses our soul with peaceful joy and at other times roars and thunders, sending shivers up our spine. The beauty of the organ lies in the fact that in spite of its monumentality it fulfills the word of Him who did not come to be served, but to serve. Anyone who listens to the music of the organ, is taught humility. It leads one to the art of listening and of harmonizing one’s relationship with his neighbor through singing and prayer. The organ leads us to a more genuine relationship not only with God, but also with our neighbor. For this reason, we want to work together to contribute to the glory of God, to the renown of St. Vitus Cathedral and to the further evolution of the famous musical traditions of our nation.

Dominik Duka OP, Cardinal Archbishop of Prague

An Organ for the Cathedral

The idea of the building of a new organ never disappeared completely: it repeatedly re-emerged, only to be postponed to more favourable times as a result of adverse society-wide events of the war years and also due to the post-war conditions.

The New Instrument

A new instrument may be regarded as a testimony to the capabilities, experience and knowledge of the present generation as well as acting as a legacy to future generations.

The builder of the new organ

The organ building company of Gerhard Grenzing is one of the most experienced companies in this field: it has successfully completed 220 restoration and building projects across continents.

Let’s finish the work of our ancestors. Let’s finish the building of the St. Vitus Cathedral, the symbol of the Czech Republic. The cathedral is missing a dignified voice. Support the building of its organ.
The St. Vitus Organ

Sponsorship / Support

90%

To this day, we’ve successfully raised: 78,836,673 CZK

Thank you!

The Old Organ

The Current Organ
HISTORY OF PIPE ORGANS IN THE CATHEDRAL
WHAT IS THE PIPE ORGAN

The Fund

The St. Vitus Organ Fund was established in accordance with Act No. 227/1997 Sb. by its registration into the fund registry administered by the Municipal Court in Prague, file ref. N 1123, on 19 March 2014.

The registration number of the fund is 02794471.

The bank account of the fund is 2109930876/2700.

Registered office: Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Prague 1 – Hradčany

Purpose of the fund: acquisition of a new representative organ for the St. Vitus Cathedral

 

Contact:

ICLic. Mgr. Ondřej Pavek
Chairman of the Managing Board of the St. Vitus Organ Fund
e-mail: pavek@svatovitskevarhany.com
phone: + 420 603 235 606

František Falta
Coordinator of the Organ for the Cathedral project
e-mail: Frantisek.Falta@apha.cz
phone: +420 733 164 063

 

Members of the Managing Board:

ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Prof. JUDr. Jan Kříž
JUDr. Pavel Müller
Ing. Robert Kolář
Mgr. Vojtěch Mátl

 

Members of the Supervisory Board:

ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D.
Ing. MgA. Pavel Farský
Mgr. Jakub Skřejpek
Drahoslav Chudoba
Ing. Arch. Marek Štěpán

Contacts

Media inquiries:

Šimon Slavík
Project press agent
e-mail: slavik@bohemianheritage.cz
telefon: +420 734 335 438

Contact for others parties involved in the Organ for the Cathedral project:

Vojtěch Mátl
Vice-chairman of the Supervisory Board
e-mail: vojtech.matl@apha.cz
telefon: +420 737 215 326

Jakub Skřejpek
Bohemian Heritage Fund
e-mail: skrejpek@bohemianheritage.cz

18/11/2019

Benefiční koncert pro svatovítské varhany vynesl více než 2 miliony korun

Zbývá necelých 1000 píšťal k adopci.

V předvečer svátku české státnosti se v katedrále svatého Víta konal již třetí benefiční koncert pro nové svatovítské varhany. Během koncertu, kde vystoupila například Hudba Hradní stráže, Symfonický orchestr Pražské konzervatoře, 4TET Jiřího Korna, houslista Václav Hudeček a další, diváci poprvé viděli hotové varhany a rovněž se vybraly více než 2 miliony korun. Takzvaných adoptivních píšťal, díky kterým se mohou lidé přímo podílet na výstavbě nového nástroje a získat jedinečný artefakt, zbývá nyní už jen poslední necelý tisíc.

Nadační fond Svatovítské varhany na koncertu oznámil, že se již téměř podařilo vybrat všechny potřebné finance na nový nástroj. „Nikdo z nás nečekal, s jakou silou a intenzitou se tisíce lidí a firem do sbírky zapojí a budou se chtít podílet na dostavbě symbolu naší vlasti. Zasaženi touto neskutečnou štědrostí jsme mohli varhany pro katedrálu sv. Víta ještě pozvednout a učinit je skutečně jedinečnými a světově unikátními. Přidali jsme tedy k varhanám další velké prospektové píšťaly a další vybavení, čímž došlo k navýšení cílové částky sbírky na 88 milionů korun. To nám také umožní dát možnost podílet se na tomto projektu i dalším dárcům, kterých je stále ještě mnoho a pořád se hlásí další,“ uvedl Vojtěch Mátl, místopředseda správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany.

Během koncertu, který živě přenášela Česká televize, byl promítnut také sestřih z nedávného premiérového představení ve španělském El Papiol, kde se téměř hotové varhany poprvé rozezněly. „Jde o skutečně nádherný nástroj, na který je radost hrát. Byla to historická chvíle, kdy jsme jej poprvé viděli a slyšeli. Už nyní se těším, až jej v Praze představíme skutečně v plné kráse a v chrámu, pro který se rodí,“ řekl varhaník Josef Kšica.

Zatímco nyní se v dílně varhanáře Gerharda Grenzinga dokončují poslední detaily, v Praze a Mladé Boleslavi se intenzivně pracuje na jedinečné designové podobě vznikající podle návrhu Petera Olaha ze společnosti ŠKODA AUTO ve spolupráci s firmou Lasvit. Až budou varhany dokončené se všemi detaily, proběhne ve Španělsku jejich demontáž a přeprava do Prahy.

V souvislosti s vývojem posledních částí nového nástroje, jako je konečná podoba prospektu i spodní části varhan, jsou v současné době dopracovávány konečné podklady, aby mohly být definitivně zkompletovány, zkonzultovány a předány pro stavební přípravu. Díky tomu budou moci již naplno započít přípravné práce pro stavební úpravy kruchty a souvisejících přilehlých prostor, které musí být zpracovávány s maximální pečlivostí a s citlivým přístupem k historickým konstrukcím a prvkům nejvýznamnější kulturní památky České republiky, jakou katedrála je.

Součástí se stane již dříve připravený projekt statického zajištění kruchty, řešený s předstihem v souvislosti s vývojem nástroje ve varhanářské dílně, připravuje se rovněž projekt rekonstrukce stávající silno – i slaboproudé elektroinstalace včetně návrhu nových rozvodů pro vlastní nástroj a úprava podlah ve věžích. Velký důraz je kladen na protipožární zabezpečení varhan i kruchty, kde budou varhany umístěny, na které je zvláště po nedávné neblahé zkušenosti s katedrálou Notre Dame v Paříži soustředěna mimořádně velká pozornost. Každý detail a každé řešení je nutné pečlivě a zodpovědně vyřešit a zkonzultovat s příslušnými odborníky tak, aby bylo možné nové unikátní varhany spolehlivě a bezpečně umístit na kruchtu mimořádně vzácného prostoru.

„Na této přípravě budeme intenzivně spolupracovat s týmem odborníků pod dohledem státní památkové péče, čeká nás řada velkých výzev, které umístění velkých a složitých varhan přináší a jejichž řešení se odvíjí od finální podoby samotného nástroje, která se dosud vyvíjela. Pokud se podaří vše zajistit v souladu s předpokládaným harmonogramem, můžeme očekávat rozeznění nástroje v katedrále na konci roku 2021,“ upřesnil Štěpán Svoboda, arcidiecézní organolog a manažer celého projektu.

Varhany mají čtyři manuály s pedálem, celkem 121 rejstříků rozdělených do sedmi strojů a zaujímají téměř celý prostor západní kruchty. Postranní části varhan sahají do výše 11 až 13 metrů. Hmotnost nástroje má činit 35 tun. „Zvláštností nástroje jsou velké průčelní píšťaly dlouhé až 7 metrů, naproti tomu tělo nejmenší píšťaly je dlouhé pouhých 12 milimetrů. Vzduch bude dodávat pět varhanních motorů s celkovou kapacitou 135 kubických metrů za minutu,“ přibližuje parametry nového nástroje Štěpán Svoboda.

V Praze se nástroj rozezní díky tisícům lidí, kteří přispěli ve veřejné sbírce na tento nástroj.  „Prožíváme okamžik skutečně historický; podařilo se nám celkem snadno spojit množství lidí kolem jednoho svorného tématu. Ambice pro nové varhany katedrály překonaly náboženské, politické, ale i sociální a kulturní rozdíly. Jen těžko budeme v poslední době hledat podobný okamžik, kdy se lidé u nás spojili za jednu tak významnou a perspektivní věc,“ říká Pavel Smutný, president nadačního fondu Bohemian Heritage Fund, který se na organizaci sbírky podílí.

Již 10. prosince se uskuteční další významná akce na podporu svatovítských varhan. V Arcibiskupském paláci proběhne Umění pro umění, aukce děl předních českých výtvarníků (Václav Cigler a Michal Motyčka, Magdalena Jetelová, Krištof Kintera, Matyáš Chochola a další), jejíž výtěžek poputuje právě na designovou podobu varhan.