Let´s finish the building of St. Vitus Cathedral,
the symbol of our country.

Play video Adopt the pipe

News / Chronicle of Events

18/05/2018

Píšťala darovaná za oběti Heydrichiády

Adopce píšťal od minulého týdne získala další nový rozměr. Na Arcibiskupství pražském nás navštívila paní, která nechce jmenována a rozhodla se darovat jednu z píšťal pro svatovítské varhany.

Píšťala však nebude věnována žádnému z jejích známých, ale bude darována Na památku 294 zavražděných vlastenců v době Heydrichiády. Tito lidé byli příbuzní a spolupracovníci členů odbojových skupin Anthropoid, Silver A a Out Distance. Díky tomuto počinu bude jako poselství budoucím generacím vložena do varhanního stroje.

02/05/2018

Poděkování za dary k 75. narozeninám

Dne 26. 4. 2018 oslavil pan kardinál Dominik Duka své 75. narozeniny. Jsme rádi, že mnoho z Vás vyslyšelo jeho výzvu a místo věcných darů jste podpořili v tomto duchu právě svatovítské varhany. Pan kardinál si velmi váží daru každého jednotlivce a průběh sbírky neustále se zájmem sleduje. V posledních dnech pozorujeme zvýšený zájem o adopci píšťal a také nám chodí i více samostatných darů. Jménem pana kardinála i Nadačního fondu Svatovítské varhany za všechny tyto jednotlivé dary srdečně děkujeme.

17/04/2018

Nové varhany ve svatovítské katedrále zazní o půlnoční mši 2019

V dílně varhanáře Gerharda Grenzinga ve španělském městečku El Papiol nedaleko Barcelony se právě pracuje na výrobě více než šesti tisíc píšťal nového nástroje, který by měl na konci roku 2019 rozeznít katedrálu sv. Víta. V následujících měsících se rozhodne o definitivní podobě varhan.

Celý článek zde.

11/04/2018

Czernínové společně přispěli na varhany

Členové rodu Czernínů, kteří žijí v současné době převážně v zahraničí, mezi sebou uspořádali sbírku a vybrali tak dar na svatovítské varhany v celkové výši 380 000 Kč. Za jejich velký dar děkujeme.

The New Instrument

It would be difficult to find a structure in our country, which could be the equal of the cathedral of St. Vitus. It is a spiritual institution that shapes our relationship with the Creator. It is the first basilica in the country. Moreover, while it may be seen as a visual textbook of Christianity, at the same time it is at the crossroads of our history, where decisions were made about historical outcomes in our land. It is one of the greatest works of art in our country, which in a minute space, concentrates many artistic stages in many contexts. The cathedral is a visual witness to past events and helped to shape our own identity. It is also, however, a living organism, which evolved over half a millennium and even today is still not complete.

It is hard to imagine Prague today without the silhouette of the cathedral. And yet, this silhouette actually looked quite different until recent times. Half of the building (the nave) was missing and was not completed till 1929. The Metropolitan Church is such monumental work, that it will probably never be absolutely completed. Nevertheless, something very significant is missing to this day because, at the completion of construction, there were insufficient funds to install a new organ in the western choir loft of the cathedral. Several attempts have been made; all have been unsuccessful. Finally, today we have a new opportunity. It is up to us to in a time of peace and freedom to fulfill the legacy of our predecessors, in particular, that of the father of the nation, Charles IV and to ‘complete’ the cathedral.

The organ, because of its magnificence, is called the ‘king of instruments’. But is not the instrument of earthly kings for the organ speaks in the voice of God that sometimes gently whispers and infuses our soul with peaceful joy and at other times roars and thunders, sending shivers up our spine. The beauty of the organ lies in the fact that in spite of its monumentality it fulfills the word of Him who did not come to be served, but to serve. Anyone who listens to the music of the organ, is taught humility. It leads one to the art of listening and of harmonizing one’s relationship with his neighbor through singing and prayer. The organ leads us to a more genuine relationship not only with God, but also with our neighbor. For this reason, we want to work together to contribute to the glory of God, to the renown of St. Vitus Cathedral and to the further evolution of the famous musical traditions of our nation.

Dominik Duka OP, Cardinal Archbishop of Prague

An Organ for the Cathedral

The idea of building a new grand organ, however, never ceased and repeatedly emerged only to be shelved as a result of adverse socio-political circumstances, years of war and because of postwar conditions. Ultimately plans were postponed until more favorable times.

The New Instrument

A new instrument may be regarded as a testimony to the capabilities, experience and knowledge of the present generation as well as acting as a legacy to future generations.

The builder of the new organ

The organ building firm of Gerhard Grenzing is one of the most experienced companies in its field; it has successfully completed 220 restoration and construction projects across the continent.

Sponsorship / Support

81%

Up to this date we have succeeded in raising: 61,742,597 CZK

Thank you!

The Old Organs

The Current Organ
History of the Organ in the Cathedral
What is the Organ

Endowment Fund

The Endowment Fund was established by the Saint Vitus Organ Act No. 227/1997 Coll. entered in the Foundation Register kept by the Municipal Court in Prague, sp. zn. N, 19 December 1123. March 2014.

The identification number of the Endowment Fund is 02794471.

The bank account number of the Endowment Fund is 2109930876/2700.

The registered office of the Endowment Fund is Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16, 119 02 Prague 1, Czech Republic

The purpose of the Endowment Fund is the acquisition of a new representative organ for St. Vitus Cathedral.

 

Contact:
ICLic. Mgr. Ondřej Pavek
Chairman of the Board of the Endowment Fund of the St. Vitus Cathedral organ
e-mail: pavek@svatovitskevarhany.com
phone: + 420 603 235 606

 

Members of the Board of Directors:
ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Prof. JUDr. Jan Kříž
JUDr. Pavel Müller    
Ing. Robert Kolář    
Ing. Arch. Marek Štěpán

 

Members of the Supervisory Board:
ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
Mgr. Vojtěch Mátl
Mgr. Milan Badal
Prof. RNDr. Miroslav Vlček DrSc.
Ing. MgA. Pavel Farský

Contacts

Contact for media:
Šimon Slavík
Speaker
e-mail: mluvci@svatovitskevarhany.com
telefon: +420 724 464 953

Contact to others involved in the Organ for Cathedral project
Vojtěch Mátl
Member of the Board of Directors
e-mail: vojtech.matl@apha.cz
telefon: +420 737 215 326

Jakub Skřejpek
Bohemian Heritage Fund
e-mail: skrejpek@bohemianheritage.cz