Dokončeme svatovítskou katedrálu,
symbol naší vlasti.

Podoba nových varhan Přehrát video Adoptujte píšťalu

Aktuality / Výpis kroniky

24/03/2023

Děti ze ZUŠ Mladá Boleslav podpořily Dobročinným kalendářem svatovítské varhany

Srdečně děkujeme ZUŠ Mladá Boleslav, jejím učitelům, žákům a rodičům, kteří v loňském roce uspořádali dobročinnou sbírku formou originálního kalendáře, jejíž výtěžek byl věnován na adopci jedné z píšťal svatovítských varhan. Přikládáme krátký příběh dobročinného kalendáře, který napsala zástupkyně ředitelky paní Eva Pinkasová.

09/03/2023

Vyhlášena soutěž na zhotovitele zpevnění kruchty

Správa Pražského hradu dnešního dne vyhlásila v intencích zákona o veřejných zakázkách soutěž na zhotovitele stavební přípravy kruchty. Tato událost je tak dalším milníkem a významným bodem pro další vývoj celého projektu svatovítských varhan.

20/01/2023

Zpevnění kruchty má stavební povolení

Ke konci minulého roku, dne 8. prosince 2022 vydal Magistrát hlavního města Prahy stavební povolení, které nabylo právní moci na Štědrý den 24. prosince 2022.

Jsme rádi, že Správa pražského hradu, která je správcem katedrály (katedrála je majetkem státu) má již všechny potřebné podklady a může tak zahájit veřejnou soutěž na zhotovitele technické připravenosti západní kruchty pro instalaci varhan.

03/12/2022

Varhany pro katedrálu zbrzdil covid i hon za razítky

IVETA KŘÍŽOVÁ

PRAHA Varhany pro svatovítskou katedrálu, na něž se veřejné sbírce vybralo přes 85 milionů, nabraly skluz. A někteří mecenáši, kteří poslali třeba i část svých životních úspor, se začínají ptát, zda nástroj vůbec někdy uslyší. Byť jsou varhany z dílny varhanářského mistra Gerharda Grenzinga již hotovy a ještě letos je čeká cesta ze španělské dílny do Česka, v katedrále je bude možné spatřit nejdříve na sklonku příštího roku. Přitom původně se sliboval rok 2020, smělé plány mluvily dokonce o stoletém výročí republiky 28. října 2018. Jenže zasáhl vše brzdící covid a běh za kulatými razítky a s ním spjaté měsíce náročných výpočtů a zkoušek, do nichž se zapojil i největší český zvon Zikmund.

Celý článek je uvnitř aktuality.

Nové varhany

Těžko bychom v naší zemi našli stavbu, která by se mohla rovnat katedrále sv. Víta. Svatovítská katedrála je duchovní institucí formující náš vztah ke Stvořiteli. Je prvním chrámem v zemi. Je to učebnice křesťanství, ale zároveň křižovatka, na níž se rozhodovalo o našich dějinách. Je jedním z největších uměleckých děl naší země, které na nepatrném prostoru soustřeďuje mnoho rovin v mnoha kontextech. Je očitým svědkem minulosti a utváření naší vlastní identity, ale zároveň živoucím organismem, který vznikal po víc jak půl tisíciletí a dodnes není dokončen.

Těžko si dnes představit Prahu bez siluety katedrály. A přesto tato silueta vlastně ještě nedávno vypadala jinak. Chyběla jí polovina, která byla dostavěna až v roce 1929. Metropolitní kostel je tak veliké dílo, že bude asi sotva někdy dokončeno, přesto dosud chybí něco velmi podstatného. Při dostavbě chrámu se totiž nedostávalo financí na to, aby mohl být na západním kůru vztyčen nový varhanní stroj. Bylo od té doby podniknuto několik pokusů. Všechny byly neúspěšné. Až dnes máme novou příležitost. Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména Otce vlasti Karla IV. a symbolicky katedrálu dokončili.

Varhany pro svou velkolepost nazývané královským nástrojem nejsou instrumentem pozemských králů, nýbrž hovoří hlasem Božím, který někdy jemně šeptá a naplňuje naši duši klidnou radostí a jindy zabouří, až nám mráz běhá po zádech. Jejich krása spočívá v tom, že přes svou monumentalitu plní slovo toho, který nepřišel proto, aby se mu sloužilo, nýbrž proto, aby sám sloužil. Každého, kdo poslouchá jejich hudbu, učí pokoře. Vede ho k umění naslouchat a cvičí ho ve schopnosti sladit krok s druhými při zpěvu a modlitbě. Varhany nás učí opravdovému vztahu k Bohu, ale i k druhému člověku. Proto chceme společným dílem přispět ke slávě Boží, věhlasu svatovítské katedrály a rozvoji slavné hudební tradice našeho národa.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Varhany pro katedrálu

Myšlenka postavení nových varhan však nezanikla, ale opakovaně se vynořovala, aby byla v důsledku nepříznivých celospolečenských událostí let válečných i v důsledku poválečného uspořadání odložena na časy příznivější.

Brožura ke stažení

Nový nástroj

Umělecká koncepce nového katedrálního nástroje se zrodila z úvah a diskusí s domácími a zahraničními odborníky nad mnoha aspekty nového nástroje. Inspirací byla tradice svatovítských varhan, ale i živé, stále se rozvíjející umění varhanní improvizace předané současné generaci velikými postavami české varhanní hudby 20. století.

Stavitel nových varhan

Varhanářská firma Gerharda Grenzinga je jedním z nejzkušenějších subjektů v této oblasti - doposud úspěšně dokončila na 220 restaurátorských a vlastních stavebních projektů napříč kontinenty.

Sponzorství / Podpora

96%

Do dnešního dne se nám podařilo vybrat: 84 973 684 Kč

Děkujeme!

Staré varhany

Stávající varhany
Historie varhan v katedrále
Co jsou to varhany

Nadační fond

Nadační fond Svatovítské varhany vznikl dle zákona č. 227/1997 Sb. zápisem do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. N 1123, dne 19. března 2014.

Identifikační číslo nadačního fondu je 02794471.

Bankovní spojení nadačního fondu je 2109930876/2700.

Sídlo nadačního fondu: 119 02 Praha 1 – Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16

Účel nadačního fondu: pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu

 

Kontakt:

ICLic. Mgr. Ondřej Pávek
Předseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany
e-mail: pavek@svatovitskevarhany.com
telefon: +420 603 235 606

František Falta
Koordinátor projektu Varhany pro katedrálu
e-mail: Frantisek.Falta@apha.cz
telefon: +420 733 164 063

 

Členové správní rady:

ICLic. Mgr. Ondřej Pávek – předseda
Prof. JUDr. Jan Kříž – místopředseda
JUDr. Pavel Müller – místopředseda
Ing. Robert Kolář
Mgr. Vojtěch Mátl

 

Členové dozorčí rady:

ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D. – předseda
Ing. MgA. Pavel Farský – místopředseda
Mgr. Jakub Skřejpek – místopředseda
Drahoslav Chudoba
Ing. Arch. Marek Štěpán

Kontakty

Kontakt pro média:

Šimon Slavík
Tiskový mluvčí projektu
e-mail: slavik@bohemianheritage.cz
telefon: +420 734 335 438

Kontakt na další zainteresované v projektu Varhany pro katedrálu:

Vojtěch Mátl
Člen správní rady
e-mail: vojtech.matl@apha.cz
telefon: +420 737 215 326

Jakub Skřejpek
Bohemian Heritage Fund
e-mail: skrejpek@bohemianheritage.cz

18/11/2019

Benefiční koncert pro svatovítské varhany vynesl více než 2 miliony korun

Zbývá necelých 1000 píšťal k adopci.

V předvečer svátku české státnosti se v katedrále svatého Víta konal již třetí benefiční koncert pro nové svatovítské varhany. Během koncertu, kde vystoupila například Hudba Hradní stráže, Symfonický orchestr Pražské konzervatoře, 4TET Jiřího Korna, houslista Václav Hudeček a další, diváci poprvé viděli hotové varhany a rovněž se vybraly více než 2 miliony korun. Takzvaných adoptivních píšťal, díky kterým se mohou lidé přímo podílet na výstavbě nového nástroje a získat jedinečný artefakt, zbývá nyní už jen poslední necelý tisíc.

Nadační fond Svatovítské varhany na koncertu oznámil, že se již téměř podařilo vybrat všechny potřebné finance na nový nástroj. „Nikdo z nás nečekal, s jakou silou a intenzitou se tisíce lidí a firem do sbírky zapojí a budou se chtít podílet na dostavbě symbolu naší vlasti. Zasaženi touto neskutečnou štědrostí jsme mohli varhany pro katedrálu sv. Víta ještě pozvednout a učinit je skutečně jedinečnými a světově unikátními. Přidali jsme tedy k varhanám další velké prospektové píšťaly a další vybavení, čímž došlo k navýšení cílové částky sbírky na 88 milionů korun. To nám také umožní dát možnost podílet se na tomto projektu i dalším dárcům, kterých je stále ještě mnoho a pořád se hlásí další,“ uvedl Vojtěch Mátl, místopředseda správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany.

Během koncertu, který živě přenášela Česká televize, byl promítnut také sestřih z nedávného premiérového představení ve španělském El Papiol, kde se téměř hotové varhany poprvé rozezněly. „Jde o skutečně nádherný nástroj, na který je radost hrát. Byla to historická chvíle, kdy jsme jej poprvé viděli a slyšeli. Už nyní se těším, až jej v Praze představíme skutečně v plné kráse a v chrámu, pro který se rodí,“ řekl varhaník Josef Kšica.

Zatímco nyní se v dílně varhanáře Gerharda Grenzinga dokončují poslední detaily, v Praze a Mladé Boleslavi se intenzivně pracuje na jedinečné designové podobě vznikající podle návrhu Petera Olaha ze společnosti ŠKODA AUTO ve spolupráci s firmou Lasvit. Až budou varhany dokončené se všemi detaily, proběhne ve Španělsku jejich demontáž a přeprava do Prahy.

V souvislosti s vývojem posledních částí nového nástroje, jako je konečná podoba prospektu i spodní části varhan, jsou v současné době dopracovávány konečné podklady, aby mohly být definitivně zkompletovány, zkonzultovány a předány pro stavební přípravu. Díky tomu budou moci již naplno započít přípravné práce pro stavební úpravy kruchty a souvisejících přilehlých prostor, které musí být zpracovávány s maximální pečlivostí a s citlivým přístupem k historickým konstrukcím a prvkům nejvýznamnější kulturní památky České republiky, jakou katedrála je.

Součástí se stane již dříve připravený projekt statického zajištění kruchty, řešený s předstihem v souvislosti s vývojem nástroje ve varhanářské dílně, připravuje se rovněž projekt rekonstrukce stávající silno – i slaboproudé elektroinstalace včetně návrhu nových rozvodů pro vlastní nástroj a úprava podlah ve věžích. Velký důraz je kladen na protipožární zabezpečení varhan i kruchty, kde budou varhany umístěny, na které je zvláště po nedávné neblahé zkušenosti s katedrálou Notre Dame v Paříži soustředěna mimořádně velká pozornost. Každý detail a každé řešení je nutné pečlivě a zodpovědně vyřešit a zkonzultovat s příslušnými odborníky tak, aby bylo možné nové unikátní varhany spolehlivě a bezpečně umístit na kruchtu mimořádně vzácného prostoru.

„Na této přípravě budeme intenzivně spolupracovat s týmem odborníků pod dohledem státní památkové péče, čeká nás řada velkých výzev, které umístění velkých a složitých varhan přináší a jejichž řešení se odvíjí od finální podoby samotného nástroje, která se dosud vyvíjela. Pokud se podaří vše zajistit v souladu s předpokládaným harmonogramem, můžeme očekávat rozeznění nástroje v katedrále na konci roku 2021,“ upřesnil Štěpán Svoboda, arcidiecézní organolog a manažer celého projektu.

Varhany mají čtyři manuály s pedálem, celkem 121 rejstříků rozdělených do sedmi strojů a zaujímají téměř celý prostor západní kruchty. Postranní části varhan sahají do výše 11 až 13 metrů. Hmotnost nástroje má činit 35 tun. „Zvláštností nástroje jsou velké průčelní píšťaly dlouhé až 7 metrů, naproti tomu tělo nejmenší píšťaly je dlouhé pouhých 12 milimetrů. Vzduch bude dodávat pět varhanních motorů s celkovou kapacitou 135 kubických metrů za minutu,“ přibližuje parametry nového nástroje Štěpán Svoboda.

V Praze se nástroj rozezní díky tisícům lidí, kteří přispěli ve veřejné sbírce na tento nástroj.  „Prožíváme okamžik skutečně historický; podařilo se nám celkem snadno spojit množství lidí kolem jednoho svorného tématu. Ambice pro nové varhany katedrály překonaly náboženské, politické, ale i sociální a kulturní rozdíly. Jen těžko budeme v poslední době hledat podobný okamžik, kdy se lidé u nás spojili za jednu tak významnou a perspektivní věc,“ říká Pavel Smutný, president nadačního fondu Bohemian Heritage Fund, který se na organizaci sbírky podílí.

Již 10. prosince se uskuteční další významná akce na podporu svatovítských varhan. V Arcibiskupském paláci proběhne Umění pro umění, aukce děl předních českých výtvarníků (Václav Cigler a Michal Motyčka, Magdalena Jetelová, Krištof Kintera, Matyáš Chochola a další), jejíž výtěžek poputuje právě na designovou podobu varhan.