Dokončeme svatovítskou katedrálu,
symbol naší vlasti.

Podoba nových varhan Přehrát video Adoptujte píšťalu QR Platba

Příspěvek pomocí QR platby

Podpořte projekt pořízení nových svatovítských varhan jednorázovým darem. Stačí naskenovat QR kód ve Vaší bankovní aplikaci v telefonu. Děkujeme srdečně všem dárcům.

Číslo účtu: 7191292/0800

Aktuality / Výpis kroniky

21/03/2024

Proběhlo předání staveniště pro stavební úpravy kruchty

Ve středu 13. 3. 2024 došlo k předání staveniště pro stavební úpravy západní kruchty pro svatovítské varhany. Díky tomu mohou započít přípravné stavební práce předcházející instalaci varhan.

Pro zobrazení fotografií a více informací rozklikněte aktualitu.

12/01/2024

Žáci ZŠ Marjánka adoptovali píšťalu

Žáci Základní školy Marjánka v Praze dokázali během adventního jarmarku v prosinci 2023 vybrat částku 13 167 Kč, kterou věnovali na adopci píšťaly svatovítských varhan. Z dalších projektů, na které žáci přispěli, získaly svatovítské varhany nejvyšší podíl. Do benefiční akce se zapojili žáci od nejnižších až po nejvyšší ročníky a na adventním jarmarku nabízeli ručně vyráběné výrobky a cukroví. Jsme vděční žákům ZŠ Marjánka za štědrý dar, kterého si velmi vážíme. Symbolické předání šeku se uskutečnilo v arcibiskupském paláci, kde arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner převzal z rukou žáků darovací šek.

09/01/2024

Dar na píšťalu od studentu gymnázia Leonardo V. Academy

Gymnázium Leonardo V. Academy se připojilo k charitativnímu programu na podporu dokončení varhan v katedrále Sv. Víta. Rozhodli jsme se adoptovat varhanní píšťalu, čímž s radostí neseme svůj díl odpovědnosti a stáváme se součástí této nádherné historie a kulturního dědictví. V rámci charitativního projektu na naší škole jsme dokázali vybrat částku 21 000 Kč.

Tato jedinečná iniciativa pro nás není pouze příležitostí zapojit naše žáky do obnovy svatovítské katedrály, ale také příležitostí vytvořit trvalý odkaz pro naši školu. Přidáním našeho jména ke spolufinancování těchto varhan přispíváme k bohatství hudební tradice v naší metropoli.

Text: Gymnázium Leonardo V. Academy

22/12/2023

Vánoční video a poděkování za dar

Společnost Senator Meetings & Incentives s.r.o. darovala na velkou píšťalu svatovítských varhan dar 300.000 Kč. Tohoto daru si velmi vážíme a děkujeme za něj. Při této příležitosti se rozhodla pro své partnery vytvořit vánoční přání v podobě krátkého videa. Odkaz na video přikládáme.

Odkaz na video: https://www.senatormi.eu/pf-2024/

Nové varhany

Těžko bychom v naší zemi našli stavbu, která by se mohla rovnat katedrále sv. Víta. Svatovítská katedrála je duchovní institucí formující náš vztah ke Stvořiteli. Je prvním chrámem v zemi. Je to učebnice křesťanství, ale zároveň křižovatka, na níž se rozhodovalo o našich dějinách. Je jedním z největších uměleckých děl naší země, které na nepatrném prostoru soustřeďuje mnoho rovin v mnoha kontextech. Je očitým svědkem minulosti a utváření naší vlastní identity, ale zároveň živoucím organismem, který vznikal po víc jak půl tisíciletí a dodnes není dokončen.

Těžko si dnes představit Prahu bez siluety katedrály. A přesto tato silueta vlastně ještě nedávno vypadala jinak. Chyběla jí polovina, která byla dostavěna až v roce 1929. Metropolitní kostel je tak veliké dílo, že bude asi sotva někdy dokončeno, přesto dosud chybí něco velmi podstatného. Při dostavbě chrámu se totiž nedostávalo financí na to, aby mohl být na západním kůru vztyčen nový varhanní stroj. Bylo od té doby podniknuto několik pokusů. Všechny byly neúspěšné. Až dnes máme novou příležitost. Je na nás, abychom v době míru a svobody naplnili odkaz našich předků, zejména Otce vlasti Karla IV. a symbolicky katedrálu dokončili.

Varhany pro svou velkolepost nazývané královským nástrojem nejsou instrumentem pozemských králů, nýbrž hovoří hlasem Božím, který někdy jemně šeptá a naplňuje naši duši klidnou radostí a jindy zabouří, až nám mráz běhá po zádech. Jejich krása spočívá v tom, že přes svou monumentalitu plní slovo toho, který nepřišel proto, aby se mu sloužilo, nýbrž proto, aby sám sloužil. Každého, kdo poslouchá jejich hudbu, učí pokoře. Vede ho k umění naslouchat a cvičí ho ve schopnosti sladit krok s druhými při zpěvu a modlitbě. Varhany nás učí opravdovému vztahu k Bohu, ale i k druhému člověku. Proto chceme společným dílem přispět ke slávě Boží, věhlasu svatovítské katedrály a rozvoji slavné hudební tradice našeho národa.

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský

Varhany pro katedrálu

Myšlenka postavení nových varhan však nezanikla, ale opakovaně se vynořovala, aby byla v důsledku nepříznivých celospolečenských událostí let válečných i v důsledku poválečného uspořadání odložena na časy příznivější.

Brožura ke stažení

Nový nástroj

Umělecká koncepce nového katedrálního nástroje se zrodila z úvah a diskusí s domácími a zahraničními odborníky nad mnoha aspekty nového nástroje. Inspirací byla tradice svatovítských varhan, ale i živé, stále se rozvíjející umění varhanní improvizace předané současné generaci velikými postavami české varhanní hudby 20. století.

Stavitel nových varhan

Varhanářská firma Gerharda Grenzinga je jedním z nejzkušenějších subjektů v této oblasti - doposud úspěšně dokončila na 220 restaurátorských a vlastních stavebních projektů napříč kontinenty.

Sponzorství / Podpora

96%

Do dnešního dne se nám podařilo vybrat: 105 429 281 Kč

Děkujeme!

Staré varhany

Stávající varhany
Historie varhan v katedrále
Co jsou to varhany

Nadační fond

Nadační fond Svatovítské varhany vznikl dle zákona č. 227/1997 Sb. zápisem do nadačního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, sp. zn. N 1123, dne 19. března 2014.

Identifikační číslo nadačního fondu je 02794471.

Bankovní spojení nadačního fondu je 2109930876/2700.

Sídlo nadačního fondu: 119 02 Praha 1 – Hradčany, Hradčanské náměstí 56/16

Účel nadačního fondu: pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu

 

Kontakt:

Mgr. Vojtěch Mátl
Předseda správní rady nadačního fondu Svatovítské varhany
e-mail: vojtech.matl@apha.cz
telefon: +420 737 215 326

František Falta
Koordinátor projektu Varhany pro katedrálu
e-mail: Frantisek.Falta@apha.cz
telefon: +420 733 164 063

 

Členové správní rady:

Mgr. Vojtěch Mátl – předseda
JUDr. Pavel Müller – místopředseda
Mgr. Jakub Skřejpek – místopředseda
Mons. PhDr. JCLic. Milan Hanuš
Ing. Robert Kolář

 

Členové dozorčí rady:

ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer Th.D.
Drahoslav Chudoba
Ing. Arch. Marek Štěpán
Prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., Dr.h.c.
JCLic. Mgr. Ondřej Pávek

Kontakty

Kontakt na zainteresované v projektu Varhany pro katedrálu:

Vojtěch Mátl
Předseda správní rady
e-mail: vojtech.matl@apha.cz
telefon: +420 737 215 326

Jakub Skřejpek
Bohemian Heritage Fund
e-mail: skrejpek@bohemianheritage.cz

21/03/2024

Proběhlo předání staveniště pro stavební úpravy kruchty

Ve středu 13. 3. 2024 došlo k předání staveniště pro stavební úpravy západní kruchty pro svatovítské varhany. Díky tomu mohou započít přípravné stavební práce předcházející instalaci varhan.

Pro zobrazení fotografií a více informací rozklikněte aktualitu.

12/01/2024

Žáci ZŠ Marjánka adoptovali píšťalu

Žáci Základní školy Marjánka v Praze dokázali během adventního jarmarku v prosinci 2023 vybrat částku 13 167 Kč, kterou věnovali na adopci píšťaly svatovítských varhan. Z dalších projektů, na které žáci přispěli, získaly svatovítské varhany nejvyšší podíl. Do benefiční akce se zapojili žáci od nejnižších až po nejvyšší ročníky a na adventním jarmarku nabízeli ručně vyráběné výrobky a cukroví. Jsme vděční žákům ZŠ Marjánka za štědrý dar, kterého si velmi vážíme. Symbolické předání šeku se uskutečnilo v arcibiskupském paláci, kde arcibiskup pražský Mons. Jan Graubner převzal z rukou žáků darovací šek.

09/01/2024

Dar na píšťalu od studentu gymnázia Leonardo V. Academy

Gymnázium Leonardo V. Academy se připojilo k charitativnímu programu na podporu dokončení varhan v katedrále Sv. Víta. Rozhodli jsme se adoptovat varhanní píšťalu, čímž s radostí neseme svůj díl odpovědnosti a stáváme se součástí této nádherné historie a kulturního dědictví. V rámci charitativního projektu na naší škole jsme dokázali vybrat částku 21 000 Kč.

Tato jedinečná iniciativa pro nás není pouze příležitostí zapojit naše žáky do obnovy svatovítské katedrály, ale také příležitostí vytvořit trvalý odkaz pro naši školu. Přidáním našeho jména ke spolufinancování těchto varhan přispíváme k bohatství hudební tradice v naší metropoli.

Text: Gymnázium Leonardo V. Academy

22/12/2023

Vánoční video a poděkování za dar

Společnost Senator Meetings & Incentives s.r.o. darovala na velkou píšťalu svatovítských varhan dar 300.000 Kč. Tohoto daru si velmi vážíme a děkujeme za něj. Při této příležitosti se rozhodla pro své partnery vytvořit vánoční přání v podobě krátkého videa. Odkaz na video přikládáme.

Odkaz na video: https://www.senatormi.eu/pf-2024/

22/12/2023

Vánoční přání

Vážení mecenáši a přátelé Nadačního fondu pro svatovítské varhany, v tomto svátečním období bychom chtěli vyjádřit naše srdečné poděkování za Vaši podporu a štědrost. Přejeme Vám požehnané a radostné Vánoční svátky.

05/12/2023

Velvyslanec ČR ve Španělsku navštívil dílnu Gerharda Grenzinga

Velvyslanec České republiky ve Španělsku, pan Libor Sečka, navštívil dílnu Organos německého stavitele varhan Gerharda Grenzinga ve městě El Papiol u Barcelony. Pan velvyslanec si prohlédl 17 metrů vysoký nástroj, který již je dokončen a připraven k přesunu do katedrály sv. Víta v Praze. 

28/11/2023

Adoptovaná píšťala jako vánoční dárek

Také o letošních Vánocích bude možné obdarovat své milované píšťalou ze svatovítských varhan. Prostřednictvím adopce píšťal je možné přispět na jednu nebo více varhanních píšťal a podpořit tak dokončení dlouholetého projektu a velkých snah o symbolické zakončení stavby svatovítské katedrály.

Píšťalu svatovítských varhan můžete adoptovat pro sebe nebo jí obdarovat své blízké. Píšťaly k adopci jsou dostupné v cenových hladinách od 10.000 Kč do 30.000 Kč. Každý k adoptované píšťale obdrží dárkovou kazetu se symbolickou kovovou píšťalou a ručně nadepsaným certifikátem.

27/11/2023

Katedrála sv. Víta se po benefičním koncertu dočká svých varhan

V úterý 21. listopadu proběhl IV. benefiční koncert na podporu dostavby svatovítských varhan v katedrále sv. Víta. Koncert, na kterém se představili umělci jako Jan Smigmator, Český národní symfonický orchestr, Kateřina Kněžíková nebo Adam Plachetka, a který živě přenášela Česká televize a Český rozhlas, sledovalo přes sto tisíc diváků a během hodinu a půl dlouhého přenosu se povedlo vybrat přes 1,2 milionu korun. Nové varhany se budou instalovat v západní kruchtě přibližně půl roku po dokončení nutných technických úprav prostoru, které již započaly.

20/11/2023

Za 5 pět, Rádio Proglas

V pražské katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha se chystá poslední benefiční koncert pro nové varhany. Jak moc se tedy přiblížila chvíle, kdy se v národním svatostánku rozezní? O drobných přispěvatelích, radostech i úskalích kolem tohoto velkolepého projektu si  popovídáme s vedoucím sekretariátu arcibiskupa a členem správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany, Vojtěchem Mátlem. Zve vás Hana Scharffová.

14/11/2023

Benefiční koncert pro svatovítské varhany 2023

Za týden proběhne čtvrtý benefiční koncert v katedrále sv. Víta na podporu dostavby svatovítských varhan, čímž se pomyslně završí dokončení celé katedrály. Akci, která proběhne v úterý 21. listopadu od 20:00, bude živě přenášet ČT2 a ČRo Vltava.

20/09/2023

Svatovítské varhany získaly cenu redakce PROPAMÁTKY v roce 2023

Institut pro památky a kulturu o.p.s. udělil Nadačnímu fondu Svatovítské varhany 3. místo v kategorii Cena redakce PROPAMÁTKY v roce 2023. Cena redakce je udělována projektům, které nápaditým či neotřelým způsobem prezentují potřebu hledání financí. Nadační fond si tohoto ocenění velmi váží a děkuje za něj. Zároveň ze srdce blahopřejeme i všem ostatním oceněným.

14/08/2023

Reportáž ČT: Svatovítská katedrála by měla příští rok dostat nové varhany, čekají ji stavební úpravy

Katedrálu svatého Víta v Praze čekají od září stavební úpravy, aby se v ní mohly rozeznít nové varhany. Ty jsou připravené ve Španělsku. Nejpozději příští rok v březnu by měly skončit práce na kruchtě, kde budou varhany stát. Pak už by nemělo nic bránit jejich převozu a instalaci do katedrály.

Reportáž ČT zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/3607158-svatovitska-katedrala-mela-pristi-rok-dostat-nove-varhany-cekaji-ji-stavebni-upravy

Zdroj: Česká televize

Děkujeme všem, kteří se v návaznosti na reportáž stali mecenáši a adoptovali píšťaly svatovítských varhan.

20/07/2023

Do měsíce započnou stavební práce na kruchtě

V projektu svatovítských varhan došlo k dalšímu zásadnímu posunu. Na základě výsledku veřejné soutěže byla uzavřena smlouva mezi společností AVERS, spol. s r.o. jako vítězem veřejné zakázky a Správou Pražského hradu. Očekáváme, že do měsíce budou zahájeny stavební práce. V této souvislosti děkujeme Kanceláři prezidenta republiky a Správě Pražského hradu za výborně odvedenou práci a vykročení směrem kupředu blíže k termínu instalace varhan.

28/06/2023

Poděkování

Děkujeme společnosti ČEZ a.s., která věnovala dar 5.000.000 Kč Správě Pražského hradu na úhradu nákladů představujících dodávku a montáž nových silnoproudých rozvodů a souvisejících prací v rámci stavebních úprav kruchty. Děkujeme také Hospitální nadaci Františka Antonína hraběte Sporcka za zásadní dar veškerých dřevěných prvků určených na zpevnění kruchty.

Členové nadace věnovali více než rok intenzivní práce k zajištění tohoto dřeva v požadované mimořádné kvalitě a nestandardním profilu.

17/04/2023

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Správa pražského hradu prodloužila lhůtu pro podání nabídek pro veřejnou soutež na zhotovitele stavební přípravy kruchty do 28. dubna 2023.

Detail zprávy uvnitř.

24/03/2023

Děti ze ZUŠ Mladá Boleslav podpořily Dobročinným kalendářem svatovítské varhany

Srdečně děkujeme ZUŠ Mladá Boleslav, jejím učitelům, žákům a rodičům, kteří v loňském roce uspořádali dobročinnou sbírku formou originálního kalendáře, jejíž výtěžek byl věnován na adopci jedné z píšťal svatovítských varhan. Přikládáme krátký příběh dobročinného kalendáře, který napsala zástupkyně ředitelky paní Eva Pinkasová.

09/03/2023

Vyhlášena soutěž na zhotovitele zpevnění kruchty

Správa Pražského hradu dnešního dne vyhlásila v intencích zákona o veřejných zakázkách soutěž na zhotovitele stavební přípravy kruchty. Tato událost je tak dalším milníkem a významným bodem pro další vývoj celého projektu svatovítských varhan.

20/01/2023

Zpevnění kruchty má stavební povolení

Ke konci minulého roku, dne 8. prosince 2022 vydal Magistrát hlavního města Prahy stavební povolení, které nabylo právní moci na Štědrý den 24. prosince 2022.

Jsme rádi, že Správa pražského hradu, která je správcem katedrály (katedrála je majetkem státu) má již všechny potřebné podklady a může tak zahájit veřejnou soutěž na zhotovitele technické připravenosti západní kruchty pro instalaci varhan.

03/12/2022

Varhany pro katedrálu zbrzdil covid i hon za razítky

IVETA KŘÍŽOVÁ

PRAHA Varhany pro svatovítskou katedrálu, na něž se veřejné sbírce vybralo přes 85 milionů, nabraly skluz. A někteří mecenáši, kteří poslali třeba i část svých životních úspor, se začínají ptát, zda nástroj vůbec někdy uslyší. Byť jsou varhany z dílny varhanářského mistra Gerharda Grenzinga již hotovy a ještě letos je čeká cesta ze španělské dílny do Česka, v katedrále je bude možné spatřit nejdříve na sklonku příštího roku. Přitom původně se sliboval rok 2020, smělé plány mluvily dokonce o stoletém výročí republiky 28. října 2018. Jenže zasáhl vše brzdící covid a běh za kulatými razítky a s ním spjaté měsíce náročných výpočtů a zkoušek, do nichž se zapojil i největší český zvon Zikmund.

Celý článek je uvnitř aktuality.

18/10/2022

Na velké píšťale bude vygravírováno jméno královny Alžběty

Ve svatovítských varhanách se nachází celkem 69 velkých píšťal, na které je možné nechat vygravírovat jméno mecenáše nebo krátký vzkaz pro budoucí generace. Většina z nich už je adoptována a je rozhodnuto, jaká jména nebo poselství budou na jejich tělech promlouvat k budoucím generacím našeho národa. Na své mecenáše čeká už jen posledních pět píšťal.

Počátkem října se na nás obrátil mecenáš, který už v minulosti adoptoval jiné velké píšťaly, s prosbou o adopci jedné další. Jemu bychom chtěli z celé srdce poděkovat za jeho velkorysý dar a podporu svatovítských varhan i v dnešní obtížné době. Nápis na píšťale bude dedikován na věčnou památku nedávno zesnulé britské královny J.V. Alžbětě II a také na památku amerického prezidenta Ronalda Reagana v následujícím znění...

21/09/2022

Výrazný posun pro varhany, předali jsme kompletní projektovou dokumentaci Správě Pražského hradu

V pondělí 19. září 2022 proběhlo zasedání správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany. Přítomní byli seznámeni s průběhem prací, především o přípravě projektu na zpevnění katedrální kruchty. Velkou pozitivní zprávou a výrazným posunem je, že se podařilo získat poslední potřebné razítko do projektové dokumentace na zpevnění kruchty.

03/09/2022

Kolosální varhany pro chrám sv. Víta zamíří ze Španělska do Prahy. Jsou i z křišťálu

Ve španělském městě El Papiol, ležícím nedaleko Barcelony, stojí v dílně světoznámého tvůrce varhan Gerharda Grenzinga píšťaly gigantického nástroje. Nové varhany pro pražskou katedrálu svatého Víta jsou v tuto chvíli v podstatě dokončené. Podle informací Aktuálně.cz budou ještě letos převezeny do Prahy. Finálně sestavené by mohly být během příštího roku. Završí se tak téměř sto let marných snah několika pokolení mít v hlavním českém svatostánku nástroj, který plnohodnotně ozvučí celý prostor.

Celý text k přečtení na webu aktualne.cz.

 

11/04/2022

Zveme Vás ke slavení Velikonočních svátků do svatovítské katedrály

Skončila postní doba a křesťanský svět vstoupil Květnou nedělí do Svatého týdne Velikonoc. Přinášíme přehled bohoslužeb, které se během velikonočních svátků uskuteční v katedrále. Srdečně Vás zveme k účasti na slavení nejvýznamnějších křesťanských svátků do katedrály sv. Víta. Bohoslužby budou přístupné veřejnosti.

05/01/2022

Mecenáš věnoval velkou píšťalu na počest všech vojáků a dalších bezpečnostních složek státu

Již před časem nás oslovil jeden z našich vážených mecenášů s prosbou o adopci jedné z velkých píšťal. Její věnování směřuje obranným, bezpečnostním a záchranným složkám našeho státu. Součástí tohoto daru byla i prosba o předání symbolické píšťaly a osobního dopisu do rukou arm. gen. Aleše Opaty, náčelníka Generálního štábu AČR.

17/12/2021

Přejeme Vám požehnané Vánoce a šťastný nový rok

Milí mecenáši a všichni příznivci projektu stavby svatovítských varhan, než usedneme se svými blízkými ke štědrovečerní večeři a oslavíme nový rok, chtěli bychom zrekapitulovat události a vývoj výstavby svatovítských varhan za uplynulých 12 měsíců.

V katedrále proběhla další statická měření a komplikované projekční práce na kůru. Hledala se kompromisní řešení pro statiky, správce katedrály a další zainteresované autority. Podařilo se nám letos doladit konečnou podobu designu varhan, který bude přijatelný pro zástupce památkové péče.

Velmi děkujeme našim mecenášům, kteří i letos adoptovali píšťaly varhan ve výši převyšující 3,5 mil. Kč.

25/10/2021

Sbírka stále běží, na zpevnění kruchty intenzivně pracujeme

Mohlo by se zdát, že se svatovítské varhany blíží do svého finále a částečně tomu tak i je. Varhany stojí prakticky ve finálním stavu ve španělské dílně. Čeká je ještě několik konstrukčních úprav.

04/08/2021

Prohlášení k článku v Hospodářských novinách ze dne 4. 8. 2021

Projekt svatovítských varhan představuje pro všechny zúčastněné obrovskou výzvu. Jde koneckonců o projekt, který v moderní éře tuzemské sakrální architektury i varhanářství nemá obdoby. Všichni, kdo na projektu spolupracují, odvádějí nejlepší práci ve snaze docílit nejlepšího možného výsledku a zároveň tak, abychom se z varhan mohli společně těšit co nejdříve. Nadační fond Svatovítské varhany velmi oceňuje vstřícnou a profesionální kooperaci mezi Arcibiskupstvím pražským, Správou Pražského hradu i Kanceláří prezidenta republiky, bez které by celý projekt nebylo možné realizovat.

29/07/2021

Tisková zpráva - Projekt svatovítských varhan je opět o kousek blíž

Přinášíme Vám tiskovou zprávu k aktuálnímu vývoji projektu svatovítských varhan.

Celá zpráva ke stažení uvnitř aktuality.

25/07/2021

Španělský server La Vanguardia informuje o stavbě svatovítských varhan

Španělský internetový portál La Vanguardia vydal článek o stavbě svatovítských varhan, který doplnil o aktuální fotografie z dílny Gerharda Grenzinga. Naskýtá se tak opět možnost alespoň trochu nahlédnout do varhanářské dílny na pokračující práce.

Odkaz na článek naleznete uvnitř aktuality.

01/07/2021

Zveme vás do katedrály na Svatovítské varhanní večery

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu letos pořádá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě jubilejní, desátý ročník mezinárodního festivalu Svatovítské varhanní večery.

Zdroj: Svatovítské varhanní večery, varhannifestival.cz

Celý text naleznete uvnitř aktuality.

20/05/2021

Váleční veteráni mají své místo ve svatovítských varhanách

Váleční veteráni, kteří za českou zemi bojovali v zahraničních misích mají od května symbolicky své místo v katedrále. Na jejich počest bude označena jedna z píšťal.

Mecenášem této píšťaly je pan Radovan Ronald Antoň z Telče, který se rozhodl píšťalu věnovat na trvalou paměť a jako hluboké poděkování všem vojákům, kteří za nás nasazují své životy. Konkrétně je píšťala věnována štábnímu praporčíkovi in memoriam Davidovi Benešovi z Chomutova přezdívanému „Beny“, který zahynul tragicky 8. července 2014 na zahraniční misi v Afghánistánu.

Celý dopis pana Antoně přikládáme s jeho souhlasem k nahlédnutí.

31/03/2021

Velikonoce v katedrále

Srdečně Vás zveme k účasti na slavení nejvýznamnějších křesťanských svátků. Přinášíme přehled bohoslužeb, které se během velikonočních svátků uskuteční v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

01/02/2021

Zkoumání vlivu zvuku varhan

V prosinci 2020 proběhlo v katedrále měření, které na objednávku Nadačního fondu Svatovítské varhany provedla společnost INSET s.r.o.

Celý text naleznete uvnitř aktuality.

24/12/2020

Vánoční přání 

Milí mecenáši a přátelé našeho společného projektu stavby svatovítských varhan. 

Děkujeme za Vaši srdečnou přízeň během tohoto roku, který před nás kladl nové výzvy. I přes nepříznivou situaci se daří na svatovítských varhanách provádět práce vedoucí k zajištění západní kruchty. Věříme, že nový rok 2021 přinese nové příležitosti a zdárné dokončení stavby varhan.
Za celý tým okolo svatovítských varhan Vám přejeme klidné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok 2021.
25/11/2020

Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu vyhlašuje výsledky skladatelské soutěže

Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu vyhlašuje výsledky skladatelské soutěže o původní českou skladbu pro nové varhany katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kterou pořádá společně s Nadačním fondem Svatovítské varhany a nadačním fondem Bohemian Heritage Fund.

13/11/2020

Píšťala (nejspíš naposled) jako Vánoční dárek

Milí mecenáši a příznivci stavby svatovítských varhan,

prožíváme v těchto týdnech zvláštní atmosféru ovlivněnou zrádným virem, naději nám však přináší blížící se posvátný čas a Adventu za ním hned radostná doba Vánoc. Do Vánoc zbývá již pouze několik týdnů, a tak, stejně jako v uplynulých letech, si Vám dovolujeme nabídnout možnost pomoci s dostavbou svatovítských varhan, adoptovat píšťaly a originálně tak obdarovat své blízké. Je pravděpodobné, že tyto Vánoce budou těmi posledními, kdy je možné píšťaly adoptovat.

Celý text naleznete uvnitř aktuality.

21/10/2020

Poslední benefiční koncert se přesouvá

Po čtvrté a naposledy měl v listopadu rozeznít katedrálu sv. Víta benefiční koncert pro svatovítské varhany. Vzhledem k současné pandemické situaci jsme se rozhodli jej přesunout a hledáme nový termín, pravděpodobně na jaře roku 2021. Nepřijdete proto o zážitek, který vás v podobě hudebních vystoupení předních tuzemských hudebníků a zpěváků provede historií nejvýznamnějšího českého svatostánku, jenž brzy konečně ozdobí i nové svatovítské varhany. Ty se nyní dokončují ve varhanářské dílně Gerharda Grenzinga ve španělském El Papiol, zatímco v katedrále probíhají přípravy na stavební úpravy kruchty, na nichž budou nové varhany stát.

19/08/2020

Zveme na netradiční benefiční koncert pro svatovítské varhany

Milí mecenáši a všichni příznivci stavby svatovítských varhan,

i přes současnou komplikovanou situaci v naší zemi a ve světe jsme se rozhodli uspořádat benefiční koncert pro svatovítské varhany a chceme Vás na tuto událost srdečně pozvat. Letošní ročník koncertu bude čtvrtý a také poslední před samotným slavnostním rozezněním varhan. Tomu bude odpovídat zcela netradiční charakter večera, který Vám v blízké době představíme. Během koncertu odkryjeme termín slavnostní inaugurace varhan, na kterou se všichni nesmírně těšíme. Nezapomeňte si rezervovat ve svém kalendáři termín koncertu, který se uskuteční v sobotu 21. 11. 2020 od 20:00 hod. a bude živě přenášen na ČT2. Během koncertu budou připraveny naše telefonistky přijmout Váš příslib daru a zobrazit jej na obrazovku. Sledujte náš web nebo Facebookovou stránku, kde později uveřejníme podrobné informace o koncertu.

09/06/2020

Noc kostelů v katedrále sv. Víta

I v letošním roce se v pátek 12. května v katedrále sv. Víta uskuteční tradiční celostátní akce Noc kostelů, na kterou Vás všechny chceme srdečně pozvat.

Program v katedrále začíná v 18:00 hod. mší svatou. V průběhu celého večera bude možné se zúčastnit prohlídky interiéru katedrály s odborným výkladem a navštívit zvonici a vyhlídkovou galerii velké věže.

Celý text pozvánky naleznete uvnitř aktuality.

07/05/2020

Kdy přivezeme svatovítské varhany?

Všichni netrpělivě čekáme, až se otevřou hranice a bude možnost realizovat převoz svatovítských varhan ze Španělska do Prahy. Varhany mají však před sebou ještě dlouhou cestu a čeká nás ještě hodně práce, než je budeme moci slavnostně umístit na západní kruchtu katedrály a jejich zvukem rozeznít katedrální prostor.

O současných výzvách pro svatovítské varhany napsal Katolický týdeník a celý článek si můžete přečíst zde.

09/04/2020

Velikonoční přání 2020

Dnešním dnem začínají Velikonoční svátky, a proto bychom Vám chtěli za všechny, kteří dávají své síly ke stavbě svatovítských varhan, popřát klidné a naplňující svátky prožité v kruhu Vašich nejbližších.

Přikládáme fotografii z velikonoční vigilie, na které lidé drží svíce symbolizující světlo uprostřed tmy - naději uprostřed beznaděje. Naděje je symbolem Velikonoc, jako křesťané máme naději, že po smrti nastane vzkříšení. Stejně jako máme nyní možnost obrátit svoji pozornost k naději, že bude svět zase v pořádku.

03/04/2020

Nové výzvy pro svatovítské varhany v době pandemie

Celý svět je v dnešní době zasažen vlnou pandemie. Následky se dotýkají i svatovítských varhan a v dnešním článku bychom Vám je rádi sdělili. Svatovítské varhany čekají ještě velké výzvy a my věříme, že je spolu s Vámi, mecenáši, překonáme. 

Celý článek si můžete přečíst po rozkliknutí aktuality.

09/03/2020

Obec Liberk daruje dřevo na zpevnění kůru

Tento víkend byly v obci Liberk ve východních Čechách pokáceny smrky, které poslouží na kontrukci zpevňující západní kruchtu katedrály sv. Víta, kde budou později stát nové svatovítské varhany. Více informací naleznete v reportáži ČT, na kterou níže dáváme odkaz.

Srdečně děkujeme obci Liberk za jejich dar v podobě na svatovítské varhany.

23/01/2020

Do skladatelské soutěže Českého rozhlasu pro nové svatovítské varhany bylo přihlášeno 47 skladeb

Pondělí 6. ledna byl poslední den, kdy mohli skladatelé zaslat soutěžní skladbu pro nové varhany v katedrále sv. Víta. Do soutěže, kterou v polovině loňského roku vyhlásilo hudební nakladatelství Českého rozhlasu spolu s Nadačním fondem – Svatovítské varhany, bylo přihlášeno 47 skladeb od českých i zahraničních autorů.

20/12/2019

Přání k Vánocům

Drazí mecenáši svatovítských varhan,

děkujeme za Vaši podporu, které se nám v letošním roce dostalo. Přejeme Vám i Vašim rodinám a blízkým požehnané a klidně prožité vánoční svátky a šťastný vstup do nové dekády.

V roce 2019 jste adoptovali 1264 píšťal v celkové hodnotě 10.523.000 Kč, a tím přispěli na dokončení svatovítské katedrály, symbolu České vlasti a národního svatostánku.

Příští rok před námi stojí ješt velký kus práce v oblasti administrativní, projektové a stavebně technické. Mohutná stavba katerdrály nás vedek pokoře nejen svou architekturou, ale i výzvami, které před nás staví. Věřte, není to lehké. Proto prosíme, abyste náš společný projekt i nadále provázeli svými modlitbami a pokud možno i další podporou.

Tým Nadačního fondu Svatovítské varhany.

11/12/2019

Aukce současného umění vynesla pro varhany ve sv. Vítu 1,2 mil.Kč

Praha 10. prosince (ČTK) - Benefiční aukce současného umění určená na ozdobu vznikajících svatovítských varhan dnes vynesla 1,706 milionu korun. Po odečtení 30 procent z vydražených částek, které si ponechají autoři děl, zbude pro samotný design varhan přibližně 1,2 milionu korun. ČTK dnes o výsledku aukce, která se konala v Arcibiskupském paláci na Hradčanech, informoval za Nadační fond Svatovítské varhany Šimon Slavík. Dražila se díla třicítky českých umělců, třeba Krištofa Kintery, Václava Ciglera, Magdaleny Jetelové, Josefa Bolfa či Ivana Pinkavy.

18/11/2019

Píšťala jako vánoční dárek

I letos věříme, že mnoho mecenášů svatovítských varhan bude darovat píšťalu pod stromeček svým blízkým. Rádi bychom Vás informovali o možnostech adopce píšťaly jako Vánočního dárku. Vánoce se blíží rychlým tempem a chceme, aby byla píšťala doručena včas každému, kdo ji zamýšlí jako vánoční dar.

Prosím následujte naše předvánoční informace, aby Vaše adopce píšťaly proběhla bez starostí a píšťala Vám přišla včas.

Více uvnitř aktuality.

18/11/2019

Benefiční koncert pro svatovítské varhany vynesl více než 2 miliony korun

V předvečer svátku české státnosti se v katedrále svatého Víta konal již třetí benefiční koncert pro nové svatovítské varhany. Během koncertu, kde vystoupila například Hudba Hradní stráže, Symfonický orchestr Pražské konzervatoře, 4TET Jiřího Korna, houslista Václav Hudeček a další, diváci poprvé viděli hotové varhany a rovněž se vybraly více než 2 miliony korun. Takzvaných adoptivních píšťal, díky kterým se mohou lidé přímo podílet na výstavbě nového nástroje a získat jedinečný artefakt, zbývá nyní už jen poslední necelý tisíc.

17/11/2019

Umění pro umění - benefiční aukce pro svatovítské varhany

V úterý 10. prosince se odehraje aukce uměleckých děl předních českých výtvarníků, jejíž výtěžek půjde na realizaci designové podoby svatovítských varhan. V exkluzivní aukci budou v nabídce díla takových autorů, jako je Václav Cigler, Magdaléna Jetelová, Krištof Kintera nebo Matyáš Chochola. Před samotnou aukcí bude možné díla zhlédnout na výstavě ve SmetanaQ, která potrvá od 5. 12. do 9. 12. 2019.

Více informací naleznete uvnitř článku.

27/10/2019

Reportáž z varhanářské dílny

Ikonický Gaudího chrám Sagrada Família nebo památné opatství Montserrat navštívili čeští poutníci, kteří ale přijeli do Katalánska především za novými varhanami určenými pro pražskou katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Režie J. Vávra

22/10/2019

Svatovítské varhany poprvé zahrály

V pondělí 14. října došlo k historickému okamžiku – poprvé se rozezněly nové svatovítské varhany, na které se ve veřejné sbírce složil celý národ. Více než stovka největších dárců a další významní hosté si poslechli premiérový koncert nového nástroje. Stalo se tak ve španělském El Papiol v dílně Gerharda Grenzinga, kde se nástroj právě dokončuje.

19/09/2019

Sledujte s námi třetí ročník Koncertu pro svatovítské varhany

Zveme vás všechny spolu s Českou televizí a Akademií klasické hudby ke sledování již třetího ročníku benefičního koncertu pro svatovítské varhany. Koncert se uskuteční 27. října v předvečer Dne vzniku samostatného československého státu. Letošní ročník benefičního koncertu je poslední před samotným slavnostním rozezněním nových varhan. Během koncertu zazní úryvek z kolaudačního koncertu, kdy varhany poprvé zazní ve varhanářské dílně.

Více informací naleznete uvnitř článku.

16/08/2019

Podívejte se dovnitř svatovítských varhan

Práce na svatovítských varhanách intenzivně pokračují. Ze španělské dílny pana Gerharda Grenzinga přišly aktuální fotografie probíhajících prací a je to pro nás všechny jedinečná možnost, jak nahlédnout pod pokličku připravovanému dílu a přímo do srdce našeho společného královského nástroje.

31/07/2019

Nové funkční období správní a dozorčí rady

Dne 31. 5. 2019 se sešla správní a dozorčí rada Nadačního fondu Svatovítské varhany. Na konci pětiletého funkčního období stávajících členů správní a dozorčí rady došlo na návrh zřizovatele, jímž je Arcibiskupství pražské, ke zvolení nových členů správní rady. Nová správní rada poté jmenovala nové členy dozorčí rady. Funkční období členů je pětileté.

17/07/2019

Varhanní festival Svatovítské varhanní večery

Zveme Vás na varhanní festival, který pořádá Metropolitní kapitula u sv. Víta ve spolupráci se Správou Pražského hradu pod názvem Svatovítské varhanní večery. Letos jde již o devátý ročník mezinárodního varhanního festivalu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, který se koná každé úterý.

12/06/2019

Skladatelská soutěž pro katedrálu sv. Víta

Hudební nakladatelství Českého rozhlasu a Nadační fond Svatovítské varhany vyhlašují

varhanní skladatelskou soutěž u příležitosti uvedení nových varhan Gerharda Grenzinga.

27/05/2019

Žáci 5.B se spojili a vybrali na dvě píšťaly

Milí mecenáši a Vy všichni, kteří náš projekt sledujete,

žáci třídy 5.B ze ZŠ Heřmanův Městec uspořádali sbírku na píšťaly pro svatovítské varhany a poté si 2 z nich také adoptovali. Přinášíme Vám příběh o tom, jak jedna třída dokázala vybrat hned na 2 píšťaly.

06/05/2019

Zveme Vás na třetí ročník benefičního koncertu pro svatovítské varhany

Milí přátelé a Vy všichni, kteří sledujete projekt Svatovítské varhany. Stavba varhan se blíží pomalu ke svému konci, ale zároveň dílo ještě není hotové. Rozhodli jsme se uspořádat ve spolupráci s Akademií klasické hudby a Českou televizí již třetí ročník benefičního koncertu pro svatovítské varhany.

11/04/2019

Praha 5 pomáhá dokončit svatovítskou katedrálu

Praha 5 je teprve druhou pražskou městskou částí, která dostavbu varhan v katedrále podpořila. Radní Prahy 5 schválili dar 50 tisíc korun Nadačnímu fondu Svatovítské varhany na vybudování nových reprezentativních varhan v Katedrále svatého Víta. Po Praze 6 se tak k veřejné sbírce připojila i pátá městská část.

28/03/2019

Pracovní návštěva ve varhanářské firmě GERHARD GRENZING

Přinášíme Vám možnost prostřednictvím aktuálních fotografií nahlédnout do varhanářské díly Gerharda Grenzinga, kde usilovně pracují na svatovítských varhanách.

18/03/2019

Rozhovor s designérem Peterem Olahem

Splnil se mu dětský sen! Vymýšlet podobu automobilů. Od malička si je kreslil každý den. Dnes je součástí designerského týmu Škoda Auto. S ním se dostal k úkolu, který ho učiní nesmrtelným: k designu svatovítských varhan.

S Peterem Olahem (1977) jsme se sešli v showroomu designérského studia Lasvit v pražských Holešovicích.

Celý článek najdete po rozkliknutí aktuality.

04/03/2019

Večeře v Arcibiskupském paláci aneb i Rotary pomáhá rozezvučet klenot Svatovítské katedrály

Genius loci, přítomnost vzácných osobností a dobrá věc. Spojení těchto tří samo o sobě přitažlivých fenoménů zaplnilo prostory reprezentačních sálů Arcibiskupského paláce ve středu 27. 2. 2019 téměř k prasknutí.

13/02/2019

Rozhovor: Tak významné varhany se staví jednou za život

Gerhard Grenzing a jeho tým odborníků už více než rok a půl pracuje na nových varhanách pro katedrálu svatého Víta. Zatímco je vyrobená téměř polovina nástroje, mluvili jsme s ním o tom, jak celá výroba probíhá a jak významný nástroj budou svatovítské varhany z pohledu výrobce.

25/01/2019

Nové píšťaly k adopci

Milí mecenáši,

spolu s vývojem prací na varhanách došlo k úpravám ve varhanních strojích a přibyly nám nové rejstříky v několika varhanních strojích. Celkem se jedná o 687 nových píšťal ve 12 nových rejstřících. Nové píšťaly naleznete v přehledu Adopce píšťal a jsou k dispozici pro adoptivní dárce. Více informací najdete po rozkliknutí aktuality.

10/01/2019

Příběhy mecenášů: Píšťala za ostříhané vlasy

Rádi bychom Vám dnes představili jeden méně obvyklý příběh jedné naší mecenášky, která se rozhodla pro adopci píšťal.

Celé to začalo v roce 2012, kdy si tehdy Gabriela jako dvanáctiletá nechala ostříhat své dlouhé vlasy a peníze se rozhodla ponechat pro budoucí přiležitosti. „Dcera si peníze uložila doma v trezoru, nechtěla je utratit za “blbosti”, říká její maminka. Více informací najdete po rozkliknutí aktuality.

20/12/2018

Vánoční přání

Milí mecenáši, srdečně děkujeme za Vaši přízeň v tomto končícím jubilejním roce naší republiky. Díky Vaší štědrosti se blížíme stále více k finální částce, která je nezbytná pro pořízení svatovítských varhan.

Srdečně Vás zveme na půlnoční mši svatou do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Jako již tradičně, i o letošních Vánocích zazní Rybova mše vánoční „Hej, mistře“. Posvátná noc nás zve, abychom se nechali obejmout láskou; láskou, která se zračí v Ježíšově dětské tváři. O Štědrém večeru bude katedrála otevřena již ve 23:25 hod., kam jste srdečně zváni vyslechnout pásmo mluveného slova a koled.

11/12/2018

Píšťaly pod stromeček

Děkujeme všem mecenášům, kteří zareagovali na naši výzvu a adoptovali svým blízkým píšťalu jako vánoční dárek.

Od Koncertu pro svatovítské varhany 16. 11. bylo adoptováno 1077 píšťal.

Píšťaly adoptované a zaplacené do 9. 12. Vám přijdou včas před Vánoci.

Bohužel není v našich kapacitních možnostech expedovat před Vánoci další píšťaly adoptované od 10. 12. Tyto píšťaly obdržíte na počátku roku 2019.

26/11/2018

Koncert pro svatovítské varhany po týdnu

Již je to více jak týden od v pořadí druhého Koncertu pro svatovítské varhany. Setkali jsme se s pozitivními ohlasy ze všech stran. Jsme rádi, že si spousta nových mecenášů vybrala jako možnost podpory svatovítských varhan Adopci píšťal. Přinášíme Vám statistiku k průběhu sbírky po tomto benefičním koncertu.

21/11/2018

Píšťala jako vánoční dárek

Děkujeme všem mecenášům svatovítských varhan, kteří si adoptovali jednu z 6500 píšťal. Každý mecenáš od nás jako poděkování obdrží krabičku se symbolickou píšťalou a certifikátem. Jsme si vědomi, že právě v nadcházejícím Adventu připravuje mnoho ze štědrých mecenášů svou píšťalu jako jedinečný dar pro někoho ze svých blízkých.  Prosíme však o pochopení, že z kapacitních důvodů jsme schopni do Vánoc vypravit a garantovat expedici jen těch píšťal, které budou adoptovány a zaplaceny do neděle 9. 12. 2018. Velmi proto prosíme, pokud zvažujete adopci píšťaly jako vánoční dárek, adoptujte si ji co nejdříve.

15/11/2018

Svatovítské varhany dostanou světově unikátní podobu

Design nástroje navrhlo studio ŠKODA Design

Dílna předního varhanáře Gerharda Grenzinga zatím hlásí tři pětiny vyrobených píšťal nových svatovítských varhan. Ty nyní získaly i jedinečnou uměleckou podobu. O vzhled nástroje se postará designérský tým společnosti ŠKODA AUTO, která je jedním z generálních partnerů celého projektu.

13/11/2018

Program benefičního Koncertu pro svatovítské varhany

Už v pátek 16. 11. proběhne ve svatovítské katedrále benefiční Koncert pro svatovítské varhany, na kterém bude oficiálně představena prvotní tvář varhan a budeme moci slyšet i jejich zvuk. Zveme Vás ke sledování tohoto koncertu živě na ČT2 ve 20.00 hod.

06/11/2018

Benefiční Koncert pro varhany se blíží

Zveme Vás ke sledování dalšího ročníku živého přenosu benefičního koncertu přímo ze svatovítské katedrály, který pořádáme ve spolupráci s Českou televizí a Akademií klasické hudby. Poprvé na tomto koncertě uvidíme podobu nových varhan a také budeme mít možnost slyšet jejich hlas. Začátek živého přenosu je 16. 11. ve 20:00 hod. na ČT2.

23/10/2018

Město Hradec Králové podpořilo finančně svatovítské varhany

Statutární město Hradec Králové se rozhodlo přispět na svatovítské varhany. Zastupitelstvo města odhlasovalo finanční dar ve výši 94 000 Kč, darovalo tedy symbolicky jednu korunu za každého obyvatele. Městu za tento velkorysý dar děkujeme.

01/10/2018

Koncert pro varhany

Stejně jako v minulém roce pro Vás chystáme naši největší benefiční akci z celého roku: “Koncert pro varhany”. V loňském roce se tento koncert setkal s velkým zájmem širší veřejnosti a mnoha štědrých mecenášů. Chceme Vás s dostatečným předstihem pozvat k jeho sledování prostřednictvím České televize. 

27/09/2018

Svaz pomocných technických praporů (PTP) přispěl na realizaci varhan

Na svatovítské varhany se rozhodl přispět Svaz pomocných technických praporů, známých spíše pod zkratkou PTP. Výše daru činí 45.000 Kč. Za jejich štědrost srdečně děkujeme. Dar je věnován na věčnou památku všech mužů, kteří prošli PTP. 

19/09/2018

Benefiční akce ,,Katedrály pomáhají katedrále běží” naplno

V neděli 9. 9. 2018 se v chrámu sv. Barbory uskutečnil první z řady benefičních koncertů, které jsou pořádané na podporu sbírky na svatovítské varhany. Na varhany hrál varhaník chrámu sv. Barbory pan Viktor Darebný. Zprávy a fotografie přinesly také regionální zpravodajská média.

12/09/2018

Slavnostní koncert k 90. narozeninám českého hudebního skladatele Luboše Sluky

Zveme Vás na slavnostní koncert k 90. narozeninám hudebního mistra Luboše Sluky, který se uskuteční 20. 9. 2018 v 19 hodin v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Dobrovolné vstupné bude věnováno na dostavbu nových katedrálních varhan.

03/09/2018

Katedrály pomáhají katedrále

Již 9. září v 16:00 proběhne v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře první koncert v rámci benefiční akce Katedrály pomáhají katedrále na podporu Národní sbírky pro svatovítské varhany. Další ze série koncertů budou moci posluchači prožít nejen v Chrámu sv. Barbory, ale také v Katedrále Nanebevzetí Panny Marie a v Chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně.

08/08/2018

Děti ze Stonožky malují obrázky na podporu svatovítských varhan

Až do poloviny října mají děti se sdružení Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka možnost namalovat obrázky na podporu svatovítských varhan. Už ke konci školního roku se u nás sešlo množství inspirativních obrazů. Na přiložených fotografiích malují obrazy děti ze ZŠ a MŠ Prakšice, které se také do této akce zapojily. Celou záležitost iniciovala zakladatelka tohoto hnutí, paní Běla Gran Jensen, která také prostřednictvím Stonožky darovala na varhany částku 180 000 Kč a adoptovala 48 píšťal pro své blízké spolupracovníky ze Stonožky. Tohoto daru si vážíme a srdečně děkujeme. Více informací o hnutí se dozvíte zde.

17/07/2018

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný podpořila celonárodní sbírku na stavbu nových varhan v katedrále sv. Víta

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný se zapojila do celonárodní sbírky a adoptovala jednu z velkých píšťal nových svatovítských varhan. Adopce je darem nejen pro ni k 25. výročí založení, ale také pro české kulturní dědictví a Českou republiku, která v letošním roce slaví 100 let své existence.

20/06/2018

Reportáž z varhanářské dílny

Reportéři ČT navštívili varhanářskou dílnu Gerharda Grenzinga ve Španělsku a natočili dvanáctiminutovou reportáž o výrobě píšťal pro svatovítské varhany. V dokumentu jsou ke zhlédnutí záběry přímo z výroby píšťal a z jejich ladění. Celou dílnou provází sám majitel Gerhard Grenzing a dílo doprovází svým bohatým komentářem. Mimo jiné v dokumentu ukazuje, jak veliké a mohutné budou výsledné varhany. Pořad je dostupný ke zhlédnutí online zde.

05/06/2018

Píšťala jako svatební dar

Zdá se, že adopce píšťaly se hodí jako dárek pro různé příležitosti. V nedávné době se nám ozvalo několik mecenášů se záměrem adoptovat píšťalu pro své známé jako svatební dar. Tento nápad nás velmi potěšil a vnímáme ho jako inspiraci. Jsme rádi, že lidé využívají této historické možnosti, která velmi symbolicky propojuje trvalý svazek manželství a trvalé zapsání jmen budoucích novomanželů do kroniky svatovítských varhan. Těší nás, že se symbolická píšťala stane hezkou vzpomínkou na významný den novomanželů.  

25/05/2018

Části varhan jsou již hotové

Ve španělské dílně Gerharda Grenzinga se usilovně pracuje na realizaci varhan. K dnešnímu dni jsou prakticky hotové píšťaly z manuálů Positiv, Žaluziový stroj a Sólový stroj. To však neznamená, že adopce píšťal končí. Naopak stále je příležitost podpořit svým darem konkrétní píšťalu svatovítských varhan. Pokud si vyberete z II. až IV. manuálu, podpoříte konkrétní píšťalu, která je již hotová, leží ve Španělsku v dílně a čeká na své umístění do varhan.

18/05/2018

Píšťala darovaná za oběti Heydrichiády

Adopce píšťal od minulého týdne získala další nový rozměr. Na Arcibiskupství pražském nás navštívila paní, která nechce jmenována a rozhodla se darovat jednu z píšťal pro svatovítské varhany.

Píšťala však nebude věnována žádnému z jejích známých, ale bude darována Na památku 294 zavražděných vlastenců v době Heydrichiády. Tito lidé byli příbuzní a spolupracovníci členů odbojových skupin Anthropoid, Silver A a Out Distance. Díky tomuto počinu bude jako poselství budoucím generacím vložena do varhanního stroje.

02/05/2018

Poděkování za dary k 75. narozeninám

Dne 26. 4. 2018 oslavil pan kardinál Dominik Duka své 75. narozeniny. Jsme rádi, že mnoho z Vás vyslyšelo jeho výzvu a místo věcných darů jste podpořili v tomto duchu právě svatovítské varhany. Pan kardinál si velmi váží daru každého jednotlivce a průběh sbírky neustále se zájmem sleduje. V posledních dnech pozorujeme zvýšený zájem o adopci píšťal a také nám chodí i více samostatných darů. Jménem pana kardinála i Nadačního fondu Svatovítské varhany za všechny tyto jednotlivé dary srdečně děkujeme.

17/04/2018

Nové varhany ve svatovítské katedrále zazní o půlnoční mši 2019

V dílně varhanáře Gerharda Grenzinga ve španělském městečku El Papiol nedaleko Barcelony se právě pracuje na výrobě více než šesti tisíc píšťal nového nástroje, který by měl na konci roku 2019 rozeznít katedrálu sv. Víta. V následujících měsících se rozhodne o definitivní podobě varhan.

Celý článek zde.

11/04/2018

Czernínové společně přispěli na varhany

Členové rodu Czernínů, kteří žijí v současné době převážně v zahraničí, mezi sebou uspořádali sbírku a vybrali tak dar na svatovítské varhany v celkové výši 380 000 Kč. Za jejich velký dar děkujeme.

03/04/2018

Benefiční koncert: Giuseppe Verdi: Requiem

MÍSTO KONÁNÍ: Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha

DATUM: 12. dubna 2018 od 19:30

Opera Národního divadla se provedením Requiem Giuseppe Verdiho připojí k podporovatelům stavby nových varhan ve svatovítské katedrále na Pražském hradě.

Více informací najdete po rozkliknutí aktuality.

21/03/2018

Kasičky v lékárnách

Ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou jsme spustili novou kampaň na podporu Národní sbírky na svatovítské varhany. Od března 2018 můžete v lékárnách, které se dobrovolně zapojily do této akce, nalézt kasičky veřejné sbírky na svatovítské varhany. Chceme tak umožnit opravdu každému možnost zapojit se také do sbírky na tento projekt. Seznam zapojených lékáren najdete po rozkliknutí aktuality.

20/03/2018

Milion od Křížovníků

Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou daroval na svatovítské varhany 1 000 000 Kč. Tohoto daru si velmi vážíme a děkujeme za něj. Rytířský řád Křížovníků je starým českým řádem, který založila ve 13. stol. sv. Anežka Přemyslovna. Od roku 1252 řád trvale sídlí u Juditina, a později Karlova mostu. Jeho členové spravují řadu českých farností. Více informací o tomto řádu zjistíte zde.

23/02/2018

Vyrábíme píšťaly

Ve španělské dílně, kde sídlí varhanářská firma Gerharda Grenzinga, se začaly vyrábět píšťaly pro pražskou katedrálu. Přinášíme Vám exkluzivní záběry z varhanářské firmy, abyste měli možnost nahlédnout pod pokličku tohoto velkého projektu, na kterém se i Vy mnozí podílíte. Je dost možné, že mezi již vyrobenými píšťalami najdete i tu Vaši, kterou jste si adoptovali.

14/02/2018

Filharmonie Hradec Králové opět uvede Křížovou cestu Lukáše Hurníka

Monumentální pašijové oratorium Křížová cesta od Lukáše Hurníka znovu uvede po necelých sedmi letech od premiéry Filharmonie Hradec Králové – a to hned dvakrát. Plánováno je provedení začátkem března v Hradci Králové a na Květnou neděli v Praze ve svatovítské katedrále. Společně s orchestrem královéhradecké Filharmonie se v současném nastudování představí významné herecké a další umělecké osobnosti. Koncert také pomůže Nadačnímu fondu Svatovítské varhany.

02/02/2018

ŠKODA AUTO pomůže se stavbou nových varhan

ŠKODA AUTO se stala jedním z generálních partnerů sbírky pro stavbu nových varhan v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. V roce, kdy si připomínáme jubileum 100 let naší novodobé státnosti, se tak ŠKODA stává součástí projektu, který vytvoří mimořádný nástroj, odpovídající velikosti našeho nejvýznamnějšího chrámu.

Více po rozkliknutí aktuality.

04/01/2018

Úspěšný rok za námi

Milí podporovatelé projektu Svatovítské varhany,

rádi bychom Vám všem chtěli popřát vše dobré do nového roku 2018. Chceme se také ohlédnout za rokem minulým, který byl pro svatovítské varhany velmi klíčový. Více po rozkliknutí aktuality.

20/12/2017

Pozvání k půlnoční mši svaté v katedrále sv. Víta

Drazí přátelé, milí sousedé, dovolte mi Vás v čase vrcholícího adventu pozvat k půlnoční mši svaté do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Jako již tradičně, i o letošních Vánocích zazní Rybova mše vánoční „Hej, mistře“. Vyjděme ze svých domovů a putujme k Betlému, abychom se spolu s pastýři poklonili narozenému dítěti, Bohu, který se z lásky k nám stal člověkem. O Štědrém večeru bude katedrála otevřena již ve 23:25 hod., kdy jste srdečně zváni vyslechnout pásmo mluveného slova a koled. Vám, Vašim rodinám i všem, které nosíte ve svém srdci, v modlitbě vyprošuji požehnané a milostiplné Vánoce.
Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský a primas český.

S pochopením Kanceláře prezidenta republiky budou na Štědrý večer brány Pražského hradu otevřeny až do skončení půlnoční mše svaté.

15/12/2017

Symbolická píšťala

Milí donátoři i Vy všichni, kteří se zajímáte o dění okolo svatovítských varhan. Usilovně jsme se snažili vyslyšet prosby původních donátorů a symbolické píšťaly v krabičkách jsme se rozhodli rozeslat ještě před Vánoci. Původně zamýšlená podoba skleněné píšťaly se však v průběhu změnila. Rádi bychom Vás o změně informovali touto cestou. Firma, která se nabídla dodávat skleněné píšťaly, od svého záměru ustoupila. Pod jistým časovým tlakem jsme se rozhodli pro jiné důstojné řešení – kovovou symbolickou píšťalu.

06/12/2017

Vánoční benefiční koncert

Přijďte do Rudolfina na Vánoční benefiční koncert a podpořte tak sbírku pro nové varhany do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Za doprovodu Českého národního symfonického orchestru a dirigenta Libora Peška zazní 15. 12. 2017 od 19:30 hodin světoznámé melodie od P. I. Čajkovského, P. J. Vejvanovského, G. P. Telemanna a J. J. Ryby. Lístky v předprodeji naleznete zde.

28/11/2017

Benefiční koncert v Rudolfinu

Milí přátelé, kteří sledujete dění okolo svatovítských varhan. Rádi bychom Vás pozvali na benefiční koncert pro svatovítské varhany, který se uskuteční dne 4. 12. ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Velmi děkujeme České filharmonii, že se připojila k našemu společnému úsilí. Máme pro Vás k dispozici celkem 15 vstupenek z VIP kategorie. V případě, že byste se rozhodli zúčastnit tohoto koncertu, napište prosím na frantisek.falta@apha.cz. Více informací naleznete zde.

21/11/2017

Adopce píšťal běží

Od zahájení adopce píšťal při benefičním koncertu pro svatovítské varhany si adoptovalo píšťalu již přes 1300 lidí. To je přibližně jedna pětina ze všech dostupných píšťal. Každým dnem přibývá 50 až 100 nových adopcí.

Děkujeme také všem dárcům, kteří na tento projekt přispěli prostřednictvím Katolického týdeníku částkou převyšující 1 milion korun.

Ve středu 22. 11. se v Praze koná konference ke svatovítské katedrále, které se účastní odborníci z celé republiky.

03/11/2017

Poděkování

Týden uplynul od chvíle, kdy proběhl benefiční koncert pro svatovítské varhany, na kterém byla vyhlášena možnost adopce píšťal. Rádi bychom se podělili o radost, na které má zásluhu mnoho donátorů „naší“ katedrály. Během koncertu i po něm měl každý možnost podpořit koncert pomocí DMS. Za týden přišlo 12 000 DMS a vybralo se 260 000 Kč. Od té doby registrujeme přes 900 žádostí o rezervaci píšťaly a toto číslo stále roste. Za tuto dobu se podařilo nashromáždit na účtu nadačního fondu více než 4 400 000 Kč. Nadační fond dělá maximum pro to, aby každému, kdo adoptoval píšťalu, byla doručena symbolická píšťala s certifikátem nejpozději do Vánoc.

Děkujeme všem dárcům za podporu.

27/10/2017

Koncert pro svatovítské varhany

V pátek 27.10. proběhl v pražské katedrále benefiční koncert pro svatovítské varhany. Koncertu se zúčastnilo přes 500 hostů, kteří byli pozváni z řad dárců. Během koncertu se podařilo vybrat přes dva a půl milionu korun.

Koncert byl přenášen Českou televizí 2. Záznam přímého přenosu je možné shlédnout zde.

Více uvnitř článku...

 

16/10/2017

Koncert pro svatovítské varhany

V pátek 27. 10. se uskuteční od 20:00 benefiční koncert pro varhany, který bude Česká televize 2 přenášet živě ze svatovítské katedrály a taktéž jej bude přenášet i Český rozhlas Dvojka. Celým večerem bude provázet moderátor Marek Eben. Jako sólisté vystoupí Pavel Šporcl, který zahraje vlastní skladbu Modlitba za housle v doprovodu Karlovarského symfonického orchestru a Lucie Bílá, která zazpívá píseň Ave Maria od Franze Schuberta. Přijměte proto pozvání sledovat tento koncert prostřednictvím televize nebo rozhlasu.

29/09/2017

Tištěná příloha Katolického týdeníku patřila varhanám

Ve svatováclavském týdnu vyšla v Katolickém týdeníku příloha, díky které se mohou čtenáři seznámit s projektem svatovítských varhan. Na osmi stranách čtenáři naleznou slovo pana kardinála Duky nebo například anketu mezi významnými osobnostmi České republiky, které se rozhodly přispět na tento velkolepý projekt. Celé znění této přílohy si můžete stáhnout zde

22/09/2017

Klub Rotary předal šek na varhany

Dne 19. 9. se sešli na Arcibiskupství pražském zástupci Rotary klubu Praga Ekumena a předali zde darovací šek na podporu výstavby svatovítských varhan v hodnotě 110 000 Kč. Pozvaní hosté měli možnost se seznámit s připraveným degustačním menu, které se skládalo ze sedmi chodů, které jednotlivě reprezentovaly pokrmy různých krajů republiky.

13/09/2017

Akustické zkoušky v katedrále

Ve středu 13. 9. přiletěl do Prahy pan Gerhard Grenzing – stavitel svatovítských varhan – aby ve svatovítské katedrále provedl akustické zkoušky. Na základě těchto zkoušek budou na míru postaveny varhany takovým způsobem, aby vyhovovaly prostoru katedrály a měly svůj unikátní zvuk. Pan Grenzing v rozhovoru pro seznam.cz uvedl, že věří v kvalitu zvuku varhan, která bude přitažlivá a budou za ní přijíždět lidé odjinud.

07/09/2017

Univerzita Karlova podpořila varhany

V roce 1344 nechal položit Karel IV. základní kámen nové svatovítské katedrále. O 4 roky později založil světově proslulou Univerzitu Karlovu, která se nyní podílí na dokončení díla svého zakladatele. Děkujeme členům akademické obce Univerzity Karlovy za jejich dar pro Svatovítské varhany. Mezi sebou uspořádali sbírku a vybrali celkem 300 000,- kč, které poslali jménem Univerzity Karlovy na účet nadačního fondu Svatovítské varhany.

22/08/2017

ANNEXE ENERGY A.S. PŘISPĚLA NA VARHANY

Společnost ANNEXE ENERGY a.s., provozovatel FVE elektrárny ve Vyklicích, prostřednictvím pana Ing. Aleše Mokrého, podpořila projekt nových varhan pro svatovítskou katedrálu finančním darem ve výši 1.000.000,- korun, za nějž bychom chtěli vyjádřit velký dík.

27/07/2017

BILLBOARDOVÁ KAMPAŇ

Tento měsíc jste měli možnost po celé České republice spatřit novou billboardovou kampaň Nadačního fondu svatovítské varhany. Na celkem šedesáti místech bylo možné vidět některý z našich billboardů – viz obrázková příloha. Celá kampaň proběhla ve spolupráci s mediální agenturou BigMedia, spol. s r.o., které i tímto mnohokrát děkujeme za pomoc.

18/07/2017

PŘISPĚT LZE TEĎ I PROSTŘEDNICTVÍM DMS

Každý uživatel telefonu v ČR má nyní možnost zaslat dárcovskou SMS ve prospěch Nadačního fondu Svatovítské varhany prostřednictvím služeb DMS, a to tak, že na telefonní číslo 87 777 zašle SMS zprávu ve znění:
DMS NASEVARHANY 30,
DMS NASEVARHANY 60 nebo
DMS NASEVARHANY 90.
Výše příspěvku na varhany tak je 29, 59 nebo 89 korun. Více zde.

07/07/2017

OBCE SE STÁLE HLASÍ K PODPOŘE VARHAN

Do dnešního dne na otevřený dopis arcibiskupa Dominika Duky OP a předsedy Svazu měst a obcí ČR Františka Lukla starostům měst a obcí k podpoře projektu varhan pro svatovítskou katedrálu reagovalo přes 160 obcí (viz seznam v odkazu Zeď sponzorů) a na stavbu nových varhan již přispělo 600.000,- korun. Mnohokrát jim za podporu našeho společného projektu děkujeme.

27/06/2017

AKUSTICKÉ ZKOUŠKY PRVNÍCH PÍŠŤAL

Na začátku června provedli specialisté firmy Grenzing v katedrále vstupní akustické zkoušky s prvními zkušebními píšťalami. Na základě vyhodnocení uskutečněných testů budou vyrobeny další píšťaly různých typů a konstrukcí, se kterými budou v průběhu července provedeny další testy ze západního kůru katedrály. Celý proces má za cíl co nejlépe poznat zvukové vlastnosti katedrály a přizpůsobit jí nový reprezentativní nástroj.

22/06/2017

KONCERT PRO VARHANY

Na pátek 27. října 2017 ve spolupráci s Akademií klasické hudby připravujeme benefiční koncert pro varhany, během něhož v katedrále sv. Víta vystoupí mj. Lucie Bílá a Karel Gott. Koncert bude v přímém přenosu vysílat Česká televize ve 20:00.

07/06/2017

PROBĚHLA PRVNÍ PLATBA FIRMĚ GRENZING

V těchto dnech Nadační fond Svatovítské varhany uhradil firmě Grenzing dle uzavřené smlouvy zálohu na nové varhany pro katedrálu sv. Víta ve výši 428.000 Euro, tedy podle aktuálního kurzu přibližně 11.300.000 korun.

31/05/2017

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE „MÁME VYBRÁNO“

30. května proběhlo v pražském klášteře dominikánů slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Máme vybráno“, kterou organizoval Institut pro památky a kulturu, o.p.s., a nad níž převzal záštitu ministr kultury Daniel Herman. V kategorii Cena redakce PROPAMÁTKY za rok 2017 se Nadační fond Svatovítské varhany umístil na 3. místě a ocenění převzal předseda správní rady nadačního fondu Ondřej Pávek. Ocenění.

02/05/2017

DAR RODINY SCHWARZENBERGŮ

Jeho Jasnost kníže Karel a Jeho Jasnost korunní princ Jan ze Schwarzenbergu vyslyšeli prosbu kardinála Duky, ve které se obracel na příslušníky starobylých českých rodů o pomoc se stavbou svatovítských varhan. Schwarzenberský rod se k této výzvě přihlásil a přispěl na varhany velkorysou částkou 3.000.000,- korun. Jsme potěšeni, že i tímto způsobem můžeme pánům ze Schwarzenbergu za jejich podporu poděkovat.

24/04/2017

Fotografie z podpisu smlouvy

Fotografie z podpisu smlouvy ze dne 24.4.2017.

24/04/2017

Dneškem začínají práce na svatovítských varhanách

Podpisem smlouvy mezi kardinálem Dominikem Dukou a varhanářskou firmou Gerharda Grenzinga odstartovaly práce na varhanách pro svatovítskou katedrálu. Tiskovou zprávu si můžete prohlédnout zde.

18/04/2017

SLAVNOSTNÍ PODPIS SMLOUVY NA NOVÉ VARHANY

24. dubna 2017 v 16:00 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha za přítomnosti držitelů klíčů od Korunní komory a dalších představitelů kulturního a politického života naší země uskuteční slavnostní podpis smlouvy s firmou, která v Praze varhany postaví. V tento den se tak veřejnost dozví její jméno. K účasti na tomto aktu jste všichni srdečně zváni.

07/04/2017

STAVEBNÍ ÚPRAVY KRUCHTY

Péčí Správy Pražského hradu a Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky byly započaty přípravné práce nutné k tomu, aby se mohlo se začít se stavbou nových svatovítských varhan. Na západní kruchtě se čistí a konzervují stěny a klenba a současně dochází k drobným opravám růžice.

28/03/2017

TELEVIZNÍ DOKUMENT O NOVÝCH VARHANÁCH

19. března odvysílala Česká televize na svém 2. programu přibližně půlhodinový dokument, který natočila o vzniku nových varhan pro svatovítskou katedrálu. Pořad je nyní přístupný na jejím iVysílání zde.

16/03/2017

OBCE PODPORUJÍ NÁŠ PROJEKT

Od té doby, co byl v polovině prosince loňského roku podepsán arcibiskupem Dominikem Dukou OP a předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem otevřený dopis starostům našich měst a obcí, ve kterém je společně vyzvali k podpoře projektu varhan pro svatovítskou katedrálu, se k ní přihlásilo již 79 obcí a jejich příspěvek činí celkem 214.870,- korun. Děkujeme!

28/02/2017

PŘÍSPĚVEK Z AUSTRÁLIE

Paní Vlasta Šustková se zasloužila o uspořádání finanční sbírky mezi našimi krajany v Melbourne a dalších oblastech Nového Jižního Walesu, při níž se na stavbu svatovítských varhan vybralo 35.000 australských dolarů. Mnohokrát Vám všem děkujeme!

20/02/2017

PODĚKOVÁNÍ PANU TRGIŇOVI

Nadační fond děkuje panu Jánu Trgiňovi z Kladna za jeho velkorysý dar 1 milion korun, jímž podpořil stavbu nových varhan ve svatovítské katedrále.

08/02/2017

NADAČNÍ FOND OBDRŽEL DAR 50.000 KČ

V průběhu slavnostního galavečera soutěže Právník roku 2016, pořádané Českou advokátní komorou a vydavatelstvím EPRAVO.CZ, který se uskutečnil v pátek 3. února 2017 v pražském TOP HOTELU, převzal zástupce Arcibiskupství pražského od advokátní kanceláře HAVEL, HOLÁSEK & Partners s.r.o., šek ve výši 50.000,- korun českých jako sponzorský dar Nadačnímu fondu Svatovítské varhany.

03/02/2017

ČEZ PŘISPĚL DESETI MILIONY KORUN

Největší výrobce elektrické energie v České republice, akciová společnost ČEZ, přispěla v těchto dnech na projekt nových varhan pro svatovítskou katedrálu finančním darem ve výši 10.000.000,- korun a stala se tak jeho největším sponzorem. Mnohokrát děkujeme.

01/02/2017

OBCE SE JIŽ HLASÍ K PODPOŘE VARHAN

Od podpisu otevřeného dopisu obcím a městům České republiky, který podepsali kardinál Dominik Duka OP a předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl, uplynul přibližně měsíc a půl, ale už více než dvě desítky převážně obcí a menších měst se přihlásilo k podpoře projektu nových varhan. Mnohokrát jim děkujeme i touto cestou za jejich velkou pomoc.

09/01/2017

ALFA HELICOPTER PŘISPĚLA NA VARHANY

Společnost ALFA-HELICOPTER, spol. s r. o., letecký dopravce specializovaný na oblast letecké záchranné služby, prostřednictvím pana JUDr. Pavla Müllera, podpořila projekt nových varhan pro svatovítskou katedrálu finančním darem ve výši 1.000.000,- korun, za nějž bychom chtěli vyjádřit velký dík.

03/01/2017

VÝBĚR ZHOTOVITELE VARHAN JIŽ ZAČAL

Arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, předseda Správní rady Nadačního fondu Svatovítské varhany Ondřej Pávek a dómský varhaník Josef Kšica dnes v reprezentačních prostorách pražského arcibiskupství otevřeli nabídky firem, které se přihlásily do výběrového řízení ke stavbě nového varhanního nástroje.

16/12/2016

SLAVNOSTNÍ PODPIS DOPISU STAROSTŮM

V dnešní podvečer byl slavnostně v audienční síni Arcibiskupství pražského podepsán otevřený dopis arcibiskupa Dominika kardinála Duky OP a předsedy Svazu měst a obcí České republiky Františka Lukla starostům našich měst, ve kterém je společně vyzývají k podpoře projektu varhan pro svatovítskou katedrálu.

12/12/2016

BENEFIČNÍ KONCERT V RUDOLFINU

V rámci slavnostního benefičního koncertu pro svatovítské varhany, který pořádal BOHEMIAN HERITAGE FUND  a nad nímž převzal záštitu Dominik kardinál Duka OP, bylo na vstupném a sponzorských darech vybráno přes 250.000,- korun. Děkujeme všem, kteří přispěli, a doufáme, že se jim koncert líbil a přispěl k zpříjemnění jejich adventního času.

30/11/2016

MADETA PODPOŘÍ STAVBU VARHAN

Pro podporu Nadačního fondu Svatovítské varhany se rozhodl největší zpracovatel mléka v České republice – společnost MADETA. Generální ředitel jihočeské MADETY, pan Ing. Milan Teplý, se tak připojil k živému odkazu díla císaře a krále Karla IV na dostavbu Svatovítské katedrály.

21/11/2016

VÝBĚR ZHOTOVITELE VARHAN

V těchto dnech probíhá výběr firem, které by mohly být osloveny a pozvány k účasti ve výběrovém řízení na zhotovitele varhan pro svatovítskou katedrálu. Doufáme, že výběrové řízení proběhne hladce a v nejkratším možném čase tak, abychom nejpozději na začátku nového roku mohli znát jméno jeho vítěze.

15/11/2016

Benefiční vánoční koncert pro Svatovítské varhany

P. J. VEJVANOVSKÝ, O. RESPIGHI

J. J. RYBA

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

3. 12. 2016 | 19.00 HOD

RUDOLFINUM

ČESKÝ NÁRODNÍ SYMFONICKÝ ORCHESTR | DIRIGUJE LIBOR PEŠEK

27/10/2016

Představení prezentačního videa

V předvečer státního svátku vzniku Československé republiky bylo v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha účastníkům ekumenické modlitby za vlast a před slavnostním koncertem představeno nové prezentační video k podpoře projektu svatovítských varhan. Na video se můžete nyní podívat i na našem youtube kanálu.

06/10/2016

Rektor Zima vyzval k příspěvku na varhany pro chrám sv. Víta

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dopisem vyzval členy akademické obce, aby přispěli na varhany pro katedrálu svatého Víta.

29/06/2016

Varhanní koncerty

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze ve spolupráci se Správou Pražského hradu pořádá již 6. ročník mezinárodního varhanního festivalu „Svatovítské varhanní večery“. Koncerty se konají každé úterý v měsíci červenci od 19.00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Cyklus začíná 5. července 2016.

29/06/2016

Výrobce

Nadačnímu fondu se dosud podařilo díky sponzorským darům získat tolik peněz, že může odstartovat hlavní fázi projektu nových varhan pro katedrálu sv. Víta. Na úctě je v tuto chvíli téměř 14 a půl milionu korun. Nadační fond tedy připravuje zadávací dokumentaci, aby mohl přikročit k výběru výrobce varhan a mohla tak začít práce na jejich stavbě....

27/05/2016

Radio Proglas

27. května 2016 se o (nejen) novém katedrálním nástroji diskutovalo na vlnách Radia Proglas ve vysílání „Živě z Prahy“.

26/04/2016

Prezentace v pražském Karolinu

26. dubna 2016 byl u příležitosti zahájení oslav Lucemburského roku v pražském Karolinu prezentován také projekt Nových katedrálních varhan.

14/04/2016

Radio RDF

14. dubna 2016 byl projekt nových katedrálních varhan prezentován na vlnách Radia RDF německy mluvícím posluchačům.

15/03/2016

Zadávací podmínky

15. března 2016 se sešli na Arcibiskupství pražském členové odborné komise k jednání nad zadávacími podmínkami pro nový katedrální nástroj.

10/02/2016

Odborná komise na cestách

Ve dnech 10.-14. února 2016 navštívili členové odborné komise řadu velkých varhan postavených v posledních 6 letech. Setkání a diskuse s varhaníky, organology a „lidmi okolo“, stejně jako příležitost si nástroje detailně prohlédnout a zahrát si na ně, byly velice podnětné.

15/12/2015

Akustické zkoušky

15. prosince 2015 se v katedrále ve večerních hodinách uskutečnily za účasti členů odborné komise akustické zkoušky.

01/10/2015

Setkání odborné komise

1. října 2015 se sešla na Arcibiskupství pražském odborná komise. Diskutovány byly především zkušenosti s velkými nástroji postavenými v Evropě za poslední roky, současné trendy v tuzemském a zahraničním varhanářství, reference a referenční nástroje oslovených varhanářských firem.

04/08/2015

Setkání v katedrále

4. - 8. srpna 2015 se sešli v katedrále členové odborné komise s oslovenými varhanářskými firmami k jednání nad konceptem projektu nového nástroje a jeho vhodnosti pro svatovítskou katedrálu.

11/06/2015

Oslovení varhanářských firem

11. června 2015 byly osloveny evropské varhanářské firmy s žádostí o relevantní reference a odhad nákladů na postavení reprezentativních varhan.

18/05/2015

Schválení koncepce

18. května 2015 na svém pravidelném zasedání schválil Nadační fond předloženou koncepci nového reprezentativního nástroje pro katedrálu a doporučení odborné komise ohledně dalšího postupu.

16/04/2015

Odborná komise

16. dubna 2015 se sešla v katedrále k prvnímu jednání nově ustanovená odborná komise. Úkolem odborné komise bude vypracovat koncepci nového nástroje a doporučit Nadačnímu fondu vhodné varhanářské firmy.

13/04/2015

Dar od Sazky

13. dubna 2015 Sazka a.s. se v souvislosti s představením projektu „Nové katedrální varhany“, rozhodla k jeho finanční podpoře ve výši 5 000 000 Kč.

10/04/2015

Setkání držitelů klíčů

V pátek 10. dubna 2015 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha společně setkali držitelé klíčů od Korunní komory, v níž jsou uloženy korunovační klenoty. Klíčníci veřejně vyjádřili svou podporu záměru pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky pořídit do katedrály nové varhany.

15/03/2015

Nový vedoucí projektu

15. března 2015 pověřil Nadační fond vedením projektu Štěpána Svoboda, organologa Arcibiskupství pražského a schválil základní body projektu.

19/03/2014

Vznik Nadačního fondu

19. března 2014 vznikl zápisem do nadačního rejstříku u Městského soudu v Praze Nadační fond svatovítské varhany.